Home

Achtergrond

Techniek lijkt enige weg

De hoeveelheid mest die dit jaar is vervoerd is met 8 procent behoorlijk gedaald ten opzichte van vorig jaar.

Ter vergelijking: in 2009 werd 14 procent meer vervoerd dan in 2008. In de jaren daarvoor was een stijging van 25 procent in 2007 en 11 procent in 2008 te zien. Een fors stijgende trend is in één keer omgekeerd.

De oorzaak van de daling lijkt helder: in het voorjaar kon het bemesten door het slechte weer pas laat beginnen. Ook in augustus was het zeer regenachtig, waardoor ook na de graanoogst weinig mest uitgereden kon worden. Het gevolg is duidelijk: in enkele weken zijn de afzetkosten voor varkensdrijfmest met 5 euro per kuub gestegen. En te verwachten is dat de prijs tot het voorjaar zeker niet zal dalen. De cijfers benadrukken de kwetsbaarheid van het Nederlandse mestsysteem opnieuw. De mestprijzen stijgen op dit moment fors.

Belangenbehartigers pleiten voor een flexibelere uitrijperiode. Daarmee kan het probleem misschien deels opgelost worden. Maar een duurzame oplossing is het niet. Ook dan blijft de mestafzet weersafhankelijk. En gezien de strikte Brusselse regelgeving op mestgebied is de kans dat hier succes gehaald wordt beperkt. De huidige marktsituatie onderschrijft de noodzaak voor technische oplossingen opnieuw. Dat lijkt de enige weg om definitief af te rekenen met het mestprobleem.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.