Home

Achtergrond 395 x bekeken

Stop met onnodig doden van runderen

Het tweede BSE-geval dat dit jaar in Nederland is ontdekt, maakt duidelijk dat de Europese regels anders moet worden toegepast, zegt voorzitter Hans Geurts van de NMV.

Vorige week werd Brabant het tweede Nederlandse BSE-geval in 2010 ontdekt. De Europese wetgeving stelt dat alle runderen die behoren tot de "cohort" moeten worden gedood en vernietigd. Cohortdieren zijn die dieren die in de twaalf maanden voor of na de geboorte van het zieke rund in hetzelfde beslag geboren zijn en die wellicht dezelfde besmette voeders als het zieke dier hebben gehad (voedercohort) en de nakomelingen van de besmette koe in de laatste twee jaar voordat of in de periode nadat de eerste klinische verschijnselen van de ziekte zich hebben voorgedaan (geboortecohort).

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) dringt aan op heroverweging van deze regel. Sinds het in werking treden van deze regel in 2001 is nooit BSE bij de cohortdieren vastgesteld. In een vorige week verschenen persbericht bevestigt het ministerie van LNV dat BSE werd verspreid door het gebruik van besmet diermeel in rundveevoeders. De Europese voedernorm, die het gebruik van diermeel in dierenvoeders verbiedt, bleek effectief. Er is immers nooit BSE vastgesteld bij runderen die na 2001 zijn geboren.

De NMV vindt het afmaken van gezonde dieren onverantwoord en dringt er bij het landbouwministerie op aan om net als Duitsland gebruik te maken van de mogelijkheid af te wijken van de Europese wet. Deze wet biedt lidstaten de mogelijkheid aan het doden en vernietigen van dieren uit de cohort uit te stellen tot het eind van hun productieve leven.

Daarnaast zal de NMV er in Brussel op aandringen om het stelselmatig ruimen van de geboortecohort te beëindigen en toe te staan dat deze dieren voor menselijke consumptie worden geslacht, mits zij met negatief resultaat zijn getest voordat zij de voedselketen ingaan.

Tenslotte vindt de NMV dat er met bedrijven waarop een BSE-geval is vastgesteld anders moet worden omgegaan. Op dit moment worden dergelijke bedrijven volledig op slot gezet en geïsoleerd van de omgeving. Hiermee suggereert de Voedsel en Waren Autoriteit dat we met een besmettelijke ziekte te maken hebben. Dit is niet het geval en maakt het leed voor het getroffen melkveebedrijf onnodig erger.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.