Home

Achtergrond 278 x bekeken

'Stemrecht niet-leden ForFarmers blijft beperkt'

Niet-leden kunnen op termijn het grootste deel van het stemrecht op ForFarmers verkrijgen, maar waarschijnlijk lijkt dat niet.

Dat verklaarde algemeen directeur Bert-Jan Ruumpol vandaag tijdens een voorlichtingsbijeenkomst voor de pers. Omdat per investeerder niet meer dan 5 procent stemrecht kan worden verkregen, is het bedrijf gewapend tegen vijandige overnames. ForFarmers start per 1 november een handelsplatform voor de handel in voerequivalenten, participatierekeningen en certificaten. De handel in certificaten, gebaseerd op het vermogen op naam, wordt opengesteld voor niet-leden. De handel wordt bevordert door het Amsterdams Effectenbureau, dat ondermeer kleine orders zal combineren om ze vermarktbaar te maken.

De coöperatie FromFarmers houdt momenteel 94 procent van de aandelen ForFarmers, terwijl de medewerkers 6 procent in handen hebben. In de nieuwe situatie zal het stemrecht van leden die deze niet willen opvragen tijdens een algemene vergadering voor aandeelhouders toekomen aan de Ledenraad. Zo wordt volgens Ruumpol voorkomen dat een kleine partij met slechts een paar procent van de aandelen onevenredig invloed kan uitoefenen.

Ruumpol benadrukt dat het opzetten van de handel in certificaten louter bedoeld is om te voorkomen dat door de groei in het verleden, bijvoorbeeld door investeringen in het buitenland zonder directe binding met de leden, het eigen vermogen verwatert. Zolang geen nieuwe certificaten worden uitgegeven, komt de BV ForFarmers geen extern kapitaal toe. Op dit moment heeft ForFarmers volgens Ruumpol een gezond eigen vermogen en goede relaties met banken, zodat het uitgeven van nieuwe certificaten niet nodig is. Wanneer de BV dit in de toekomst toch wil, ligt de macht nog altijd in handen van de boeren, aldus Ruumpol, die er zelf voor kunnen kiezen hun certificaten te verkopen en hiervan dan democratisch afstand doen.

ForFarmers gaat vermoedelijk ieder halfjaar financiële cijfers overleggen, aldus financieel directeur Reinier Steen. Hoewel ForFarmers te maken krijgt met strenge regels die de Autoriteit Financiële Markten oplegt, denkt Ruumpol niet dat deze een belemmering vormen boeren goed voor te lichten.

Of registreer je om te kunnen reageren.