Home

Achtergrond 2 reacties

'Soepeler regels voor zuivel'

De zuivelsector wordt mogelijk tijdelijk uitgezonderd van de EU-mededingingsregels.

Melkveehouders kunnen dan gezamenlijk onderhandelen met hun afnemers over aanvoercontracten, inclusief prijs en volume.
Dat zou blijken uit ontwerp-voorstellen van de Europese Commissie voor de zuivelsector. De voorstellen, die in december worden gepresenteerd, moeten de positie van de melkveehouders in de keten versterken.

Het plan om melkveehouders toe te staan zich te organiseren in producentenorganisaties is een aanbeveling van de High Level Group (HLG), een werkgroep die de Commissie instelde vanwege de lage melkprijzen. De HLG publiceerde afgelopen zomer zijn eindrapport.
Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de organisatiegraad van melkveehouders: deze mogen samen niet meer dan 75 procent van de nationale productie leveren of 3,5 procent van de totale Europese productie. Kartelvorming blijft uit den boze.

Ook andere adviezen van de HLG zouden zijn overgenomen door de Commissie, zoals standaardcontracten tussen melkveehouders en coöperaties. Gebruik daarvan zou moeten geschieden op vrijwillige basis; lidstaten kunnen ze verplichten, mits dat niet indruist tegen de interne markt. In 2014 en 2018 worden de maatregelen geëvalueerd.

De EU-lidstaten moeten nog instemmen met de voorstellen. Op de Landbouwraad eind september bleken ze verdeeld. Een kleine (maar geen blokkerende) minderheid, waaronder Nederland, was toen tegen versoepeling van de mededingingsregels. Toenmalig LNV-minister Gerda Verburg vond de huidige regels afdoende.

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    boertje van buten

    Luchtkastelen!!

  • no-profile-image

    Veehouder

    De melkveehouder heeft heel weinig in te brengen. De groot machten ( cooperaties), maken voor zichzelf de dienst uit. Het zijn niemand ontzienende machtsblokken, dit over de ruggen van de boer. klantvriendelijkheid, wat toch de beste reclame voor je product is, kennen ze niet! Reclame op de TV die voor een mens met een beetje verstand, als windowdressing beschouwd wordt. Daarmee hou je ,je zelf voor de gek en zeker de melkveehouderij. Daarom is het goed dat de melkveehouders meer greep krijgen op de prijsvorming. Anders is het einde verhaal!

Of registreer je om te kunnen reageren.