Home

Achtergrond

Scholen starten nieuwe opleiding voor zorgboer

Zeven middelbare opleidingen zetten samen een nieuwe opleiding op voor zorglandbouw.

In de opleiding komen zowel typische zorgonderwerpen aan bod als landbouwaspecten, zoals de dagelijkse verzorging van dieren en planten. Projectleider Rita Hanekamp van de Zwolse middelbare beroepsopleiding De Groene Welle zegt dat de opleiding direct wil samenwerken met bedrijven in de zorglandbouw. "Samen met hen willen we de opleiding vorm geven. Samenwerking is onontbeerlijk." De nieuwe opleiding sluit aan bij de vraag die zorgboerderijen hebben naar goed opgeleid personeel.

Bij de samenwerking zijn De Groene Welle, AOC Oost, AOC Helicon, Wellant College, Edudelta college, AOC Friesland en het Clusius College betrokken. Nu volgen veel studenten de vierjarige middelbare beroepsopleiding voor ondernemers agrarische zorgbedrijven of de driejarige opleiding voor werkbegeleiders agrarische zorgbedrijven. Studenten aan deze opleidingen moeten ondermeer aandacht geven aan de begeleiding van klanten van de zorgboerderij bij de dagelijkse routinematige agrarische werkzaamheden.

Of registreer je om te kunnen reageren.