Home

Achtergrond 39 reacties

Samenwerking mechanisatie voor Russische akkerbouw

Een Nederlands consortium van elf bedrijven wil nieuwe technieken en machines voor de akkerbouw verkopen in Rusland.

Het samenwerkingsverband Plus krijgt 700.000 euro subsidie van Agentschap NL om de plannen te realiseren.

Eén van de initiatiefnemers is Rene Kremers van adviesbureau Difco International, één van de deelnemende bedrijven. “Een aantal van deze elf bedrijven zijn al actief in Rusland, andere nog niet. Door samen te werken kunnen we een breed scala van technieken en machines aanbieden aan de Russische akkerbouwers. Daar is nog grote vooruitgang te boeken in de voedselproductie. Ons doel is om innovatieve technieken te verkopen en toe te passen in de Russische akkerbouw om te komen tot grote vooruitgang in de gehele productieketen. We richten ons in eerste instantie op de teelt van aardappelen en groenten, maar later willen we uitbreiden naar andere gewassen zoals graan.”

Andere bedrijven kunnen zich aanlsuiten bij Plus. Het moeten volgens Kremers bedrijven zijn die innovatieve technieken en machines kunnen leveren voor de akkerbouw in Rusland.

Het consortium bestaat nu uit elf Nederlandse bedrijven en richt zich op het verkopen en toepassen van innovatieve technieken in de Russische akkerbouw. De deelnemende bedrijven zijn de adviesbureaus Difco International en DVIAS. Verder doen mee Agrifac (spuit- en rooimachines), Agritech Profi (pootaardappelen, aardappelmachines), Agritip (precisiebemesting), Basfood (gewasbeelden), Consilion (precisielandbouw), Miedema (pootmachines en inschuurlijnen), SGB (precisiebesturing), Nivap (organisatie voor de pootaardappelexport) en de CAH Dronten (landbouwschool).

Plus gaat ook mensen opleiden om de machines te bedienen en de technieken toe te passen, zegt Kremers. "Daarom is CAH Dronten er bij betrokken."

Plus richt zich op de regio’s Moskou Oblast bij de hoofdstad en Krasnodar Krai bij de Zwarte Zee. Kremers: "De regio Moskou is net zo groot als Nederland en Krasnodar is 2,5 keer zo groot. Op termijn richten we ons ook op andere regio’s. Het groeiseizoen in Rusland is kort. Door nieuwe technieken kan de opbrengst per hectare flink stijgen."

Laatste reacties

 • no-profile-image

  arie maas

  hoezo Christian bij het "consortium" aansluiten, hebben andere bedrijfven hiervoor een uitnodiging ontvangen, denk het niet. Maar als ik me bij jullie wil aansluiten, perslot ken ik Rene goed, dan krijg ik ook een part van die subsidie ?? haha
  Ga je ook rook verkopen ? begreep eerder van je dat aardappels heb erg goed onder die conditie doen, misschien een project voor KZ !

 • no-profile-image

  cramer

  @ han. als ik jouw stukjes terug lees, met plannen om pootaardappels in een oude veestal te bewaren met pakken stro als isolatie en oude mest in zakjes verkopen als biologische tuinmest. denk ik dat de arogante manier toch beter is!

 • no-profile-image

  Han

  Hoi Arie, ik wil niet veel zeggen, maar deze nieuwe handels combinatie praat net als de vorige uit Lelystad over >verkoop< en >omzet<. Kennis en onderhoud is voor deze jongens echt niet nummer >1<. In de consumenten electronica heten dit >dozen schuivers<.

 • no-profile-image

  Jeroen

  @L. Houter,
  Waar vraag ik commerciel? Dus leg je vraag nog eens uit? Ik vraag waarom niet>melkveehouderij erbij? >aangezien Difco/v/d Ploeg ook in vee zit.
  Daarnaast heeft Christian menig ding vermeld over dit via skype.

 • no-profile-image

  l.Houter

  @jeroen: ik bedoel eigenlijk bedrijf ipv commercieel. ook in andere reacties lees ik vergelijkingen met Netagco. EVD geeft nooit zulke subsidies aan "commerciele"(handels bedrijven) die al gevestigd zijn. Er moet een duidelijk doel zijn en een prognose over hoe het terug verdiend wordt voor bv Nederland.

 • no-profile-image

  Jeroen

  @Christiaan, veel nieuwe aanvragen,dat je niet meer reageerd?
  En hoe zit het met die 70.000 die je zelf moet hebben?

 • no-profile-image

  Ton Verhoeven

  Mooi om export van kennis, machines, pootgoed etc. vanuit Nederland te stimuleren.

 • no-profile-image

  cramer

  ik ben niet van dit consortium, wordt moe van altijd maar de angst voor het buitenland.. nu wordt er een steuntje in de rug geven, want meer is het niet. is het weer niet goed. als Han het altijd zo goed weet waarom zit hij dan in nl en zijn zijn projecten zonder buitenlands geld allemaal gestrand??of ligt dat dan toch aan hem zelf?? met zakjes biologische oude mest verkopen red je het dus ook niet. beetje kapitaal is er nodig en waarschijnlijk hebben de startende kleine ondernemers dit niet op hun bankrekening. er staat nergens dat andere er niet bij mogen, het tegenovergestelde. twee Han heeft zelf de term "de dozen schuifers genoemd". in artikel staat tegenovergestelde. "beste stuurlui staan aan wal" (boertje ergens met welke naam reageerd u nog meer?)

 • no-profile-image

  Jeroen

  Plus wordt 1 bedrijf, die alles verkoopt?
  Waarom alleen akkerbouw?

 • no-profile-image

  Mattias

  Als ik het lijstje met namen zo zie zijn dat allemaal comerciele bedrijven. Mijn vraag is dan waar die subsidie voor bestemd is??

 • no-profile-image

  Leen

  700.000 Euro investeren in concurrentievervalsing? Dat is wel heel nobel van Agentschap NL. Of is dit ontwikkelingswerk in een nieuw jasje? Uitleg is verschuldigd.

 • no-profile-image

  henk van vuren

  geinteresseerd in mechanisatie Rusland

 • no-profile-image

  arie maas

  Onno, Helaas voor mij het zelfde, ken meeste spelers in dit verhaal. Jij en ik kunnen het zelfde verhaal schrijven maar dat verdwijnt in de prullenbak Hier in KZ wil EVD geen projecten meer doen

 • no-profile-image

  onno

  Concurrentie vervalsing, omdat hetzelfde groepje lobbyisten continue het subsidiegeld opstrijken, Christian...
  Ik kan wel een rijtje mensen optrommelen die dat kunnen bevestigen..

 • no-profile-image

  Agrarier

  @Mattias Buza doet dat, maar inderdaad waarom geld voor commerciele project, waar toch winst moet worden gedraaid.

 • no-profile-image

  boertje

  ben benieuwd wie van de club het meeste geld op gaat strijken en in hun eigen zak laat verdwijnen. Ene Agrarier erngens,voor Agrifac lijkt het me niet nodig, is dat niet de zelfde club die niet zolang geleden schreef dat ze een groot aantal bietenrooiers in rusland verkocht hadden?

 • no-profile-image

  Jeroen

  @Christian,
  Wat is het voordeel dan voor de Nederlandse belastingbetaler hiervan?
  Er zal wel een plan moeten gepresteerd worden, dat er ook meer geld in de schatkist terug komt. Dus daar zou die 30 bietenrooiers vast wel bij genoemd zijn.

 • no-profile-image

  Christian de Vries

  @ onno 7 ton subsidie het klinkt zo mooi. Ware het niet dat de EVD slechts 50% van de eigenlijke kosten financiert.. Dat betekent dus dat de deelnemers aan dit project zelf ook nog eens 7 ton aan liquide middelen op moeten hoesten.
  @ han zoals je kunt zien in het lijstje van bedrijven doen er alleen Nederlandse bedrijven mee die puur Nederlandse producten leveren. Dit is een voorwaarde van de EVD om de subsidie toe te kennen. Oftewel de Duitsers zullen nooit mee kunnen liften. Dacht jij dat de Duitsers hun positie in Rusland bereikt hadden zonder enige subsidie? Vergeet dat maar gauw. Alleen met een gezamelijke aanpak bereik je een dergelijke positie! En dat is nu net waar deze subsidie voor bedoeld is! Niet om machines te financieren maar om een samenwerking in promotionele activiteiten op te zetten om Nederland in Rusland op de kaart te zetten.
  @han/onno: zowel in Rusland als oekraine draaien al meerdere van dergelijke projecten op veehouderijgebied
  @mattias: subsidie verleent de nl overheid alleen als het uiteindelijk weer geld voor de Nederlandse staat oplevert in de vorm van extra belastinginkomsten. Wat denk jij hoeveel belasting het de NL overheid oplevert als Agrifac 30 bietenrooiers extra in Rusland verkoopt??

 • no-profile-image

  onno

  Is hardstikke mooi en makkelijk met 7 ton subsidie..Degenen die 'gewoon' ervoor aan het werk moeten schieten er niets mee op.

 • no-profile-image

  Han

  Onno dit is weer eens ontwikkelingswerk ten voeten uit. Subsidie om een afzet organisatie op te zetten. Zo kunnen onze Duitse machine fabrieken mooi mee liften op de Nederlandse subsidie. Wij importeren immers een groot deel van de machines en technologie. Onno is dit niet een pracht voorbeeld voor de veehouderij om ook zo'n plan in te dienen? Het manco bij de akkerbouw zoals beschreven, telt bij de melkveehouderij zeker zo sterk.

 • no-profile-image

  onno

  @ Christian, he toch... men moet zelf ook wat doen.
  Ik weet dat er vele projecten in de Ukraine zijn gefinancierd. En dat gaat zo goed, zodat de EVD geen geld meer geeft in de Ukraine,omdat hetzelfde clubje mensen het keer op keer verstierd heeft.
  @ Han, wel geprobeerd.. Maar ik ben niet zo goed in, laten we zeggen "lobbyen"..Ik maak keer op keer de fout, om te serieus te zijn in de opzetten, het zijn haalbare projecten, die geld opleveren, dus loket dicht.

 • no-profile-image

  Han

  Onno, je kent inmiddels mijn gedachten over de Nederlandse handelswijze. Jij en ik hebben geen VOC mentaliteit, moderne >kolonialisatie<. Dan nog even de opmerking van Christiaan, Nederlandse technologie en techniek, doet me denken aan de arrogantie waar hun voorgangers op stuk zijn gelopen in de periode rond 2000. Ik kan Christiaan aanraden om eerst een studie te maken van de Russische mentaliteit en het Russsische klimaat en dan zijn technologische kennis te gaan implementeren in Rusland. Dit is een moeizame weg die minder snel geld oplevert dan >dozen< schuiven, maar veel duurzamer zal blijken te zijn.

 • no-profile-image

  Agrarier

  @Cramer,
  Deze bedrijven zitten al in Rusland, dus welk steuntje is nodig?
  Ik zit nu in Estland en van de week in Rusland.
  Ik ken deze bedrijven, maar snap niet wat het voordeel voor de Nederlandse belasting betaler moet zijn?

 • no-profile-image

  Agrarier

  @Cramer ( van welk van dit consortium bent U)
  Daar ging het niet om, waarom belasting geld voor een commerciele onderneming, die winst moet draaien? Onafhankelijk van elkaar maken ze dus ook al winst!
  En lees de comments van de andere eens door?

 • no-profile-image

  crisis

  de crisis slaat nu wel duidelijk toe

 • no-profile-image

  Agrarier

  @Boertje, dat schreven ze inderdaad.
  Maar als je zelf werkt/eigenaar bent van 1 van deze clubs en gaat schrijven, mooi van de export, is er een belang.

 • no-profile-image

  onno

  Soms ben IK zelfs verbaasd...komt niet vaak meer voor, maar toch..

 • no-profile-image

  arie maas

  Christian laat me niet lachen eigen bijdrage 7 ton ? met een beetje creatief boekhouden is dat zo opgelost dus 0 heb jaren voor de EVD in verschillende landen gewerkt dus ken het geintje. En 30 extra rooiers verkopen ???
  dit is concurentie vervalsing voor andere Nederlandse bietenrooimachine fabriekanten. En deze fabriekanten zijn niet failliet gegaan en hebben eerst een graai in de nederlandse kas gedaan en toeleveranciers laten zitten en nu een graai in de EVD kas ? laten ze (agrifac) hier in Kazachstan eerst eens zorgen dat hun oude rooiers weer fatsoenlijk werken, er zijn er een stuk of wat verkocht maar service is ver te zoeken
  Rn voor Rene, heeft die niet een tijdje geleden al een paar ton subsidie gevangen voor opticrop???

 • no-profile-image

  Christian de Vries

  @ jeroen: je haalt een paar dingen door elkaar. Toen wij de aanvraag voor dit project een jaar geleden indienden bestond het consortium al uit de genoemde elf partijen. De bedoeling is overigens om dit consortium verder uit te breiden om de Nederlandse technologie in Rusland op de kaart te zetten. Dat met die 4 partijen waar jij nu aan denkt is iets geheel opzichzelf staands, los van dit gezamelijke promotie programma.

 • no-profile-image

  onno

  Precies Arie.. Ik heb al eens geopperd dat het wel heel toevallig is dat dezelfde mensen iedere keer voor subsidie in aanmerking komen. Antwoord van de ambassadeur: Deze mensen kunnen goed lobbyen..
  Vreemd hoe woorden veranderen van Oost naar West.
  Neemt niet weg. Ze hebben het toch maar voor elkaar gekregen. Ik kan er nog wat van leren..

 • no-profile-image

  Agrarier

  @Cramer,

  Waarom subsidie voor commerciele bedrijven, die dan met winst gaan draaien, dat is iedergeval de bedoeling: gaat de subsidie dan terug?
  Wie heeft er dan voordeel aan?

 • no-profile-image

  L Houter

  @allemaal. De meeste reacties van bedenkelijk niveau, in ieder geval niet geremd door enige kennis van het hele inniatief. Om mee te doen in het hele subsidie verhaal moet je met een heel goed voorstel komen, anders vis je met de velen achter het net (ik spreek uit ervaring). Meeste reacties doordrenkt van jalouzie of afgunst, anders kan ik zoveel negativiteit niet voorstellen.
  Heel makkelijk een mening geven zonder de ins en outs te kennen. @ jeroen:Wordt al gepraat over het commercieel bedrijf plus, wat mag dat dan precies wezen, en is het wel alleen akkerbouw? @Han, volgens mij zatb jij van subsidie geld vanaf een voor goed verkochte oude verotte trekker uit nl een compleet bedrijf te managen. Dat is pas goed besteden van subsidie. En maar blijven zaniken over de projecten uit jaren 90. Boot gemist? De nederlandse handelshuizen beginnen al te bibberen van jou australische mini knollen in Rusland. Onderschrif de mening van een andere reageerder: Beste stuurlui staan aan wal.

 • no-profile-image

  cramer

  dat is agrifac.. en de winstcijfers van de andere bedrijfen..?? maar goed geld verdienen mag niet in nl. kop boven maaiveld enz.

 • no-profile-image

  Jeroen

  "Het consortium bestaat nu uit elf Nederlandse bedrijven en richt zich op het verkopen en toepassen van innovatieve technieken in de Russische akkerbouw"=plus, lees artikel?

 • no-profile-image

  Jeroen

  @Christian, het plan is aardig verandert, eerste waren het maar 4 deelnemers.Word jij de voorzitter/directeur nu?

 • no-profile-image

  Agrarier

  @Ton Verhoeven van Agrifax?
  Om export te verhogen of kennis? Als daar toch geld inzit, kan het ook wel zonder subsidie.

 • no-profile-image

  Christian de Vries

  @ Arie: Hoe kan je praten over concurrentievervalsing als iedereen aan kan sluiten bij het consortium? Het doel is immers om de Nederlandse bedrijven gezamelijk op kaart te zetten.
  @ Mattias: het ging om het voorbeeld.....!

 • no-profile-image

  mattias

  @christiaan. 30 bieten rooiers extra? laat me niet lachen... ik hoop dat je dat zelf niet gelooft! En wat die eigen inleg betreft gaat het volgnes mij alleen om het garant staaan toch? Per bedrijf zou het dan om een kleine 65.000 euro inleg gaan. Ik vraag me af of alle bedrijven dat welleens als omzet hebben. Interessant om te volgen, we zien de cijfers graag tegemoet!

Laad alle reacties (35)

Of registreer je om te kunnen reageren.