Home

Achtergrond 533 x bekeken

Regeerakkoord

Het kabinet dat binnenkort aantreedt zal volgens aankomend premier Rutte vooral opkomen voor de 'hardwerkende Nederlander'. (En ook voor de hard rijdende Nederlander, maar dat ter zijde.)

Aangezien erin de landbouw veelal hard wordt gewerkt, wekt zo’n uitspraak verwachtingen. Het regeerakkoord bevat fraaie volzinnen – Albert Jan Maat zou ze geschreven kunnen hebben – over de agrarische sector, maar is verder tamelijk vaag. Een van de meest concrete punten betreft de administratieve lasten, die met 5 procent per jaar omlaag moeten. Dat klinkt mooi, maar levert de land- en tuinbouw hooguit enkele tientallen miljoenen euro’s op. Daar staat bijvoorbeeld tegenover dat de mestafzetkosten wel eens kunnen stijgen, doordat er meer ruimte komt voor uitbreiding van de veestapel.

Het nieuwe kabinet heeft oog voor harde werkers, maar lijkt zich niet erg druk te zullen maken over de vraag of die harde werkers ook een passende beloning krijgen. Over het EU-landbouwbudget zegt het regeerakkoord weinig meer dan dat het belangrijk is.
De teneur van het akkoord is dat subsidies moeten worden verlaagd en dat de EU minder moet uitgeven. Dat kan betekenen dat het nieuwe kabinet instemt met een substantiële verlaging van de bedrijfstoeslagen. Dan gaat het om heel andere bedragen dan bij de terugdringing van de administratieve lasten.

Uit het akkoord blijkt niet dat het kabinet de prijs- en inkomensvorming van de landbouw in het kader van het EU-beleid wil (blijven) ondersteunen. De laatste jaren moet de Nederlandse boer het op dit gebied trouwens toch al hebben van de Franse minister van landbouw en diens gelijkgezinde collega’s. De gang van zaken rond de versterking van de marktpositie van melkveehouders vormt hiervan een recent voorbeeld. En Frankrijk houdt zijn minister van landbouw wel.

Tenslotte: zo’n vier jaar geleden betoogde VVD-leider Rutte tijdens een verkiezingscampagne dat het landbouwonderwijs bij het ministerie van landbouw moest blijven. Ik ben benieuwd wat daarmee gebeurt nu het ministerie van landbouw ophoudt te bestaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.