Home

Achtergrond

Rechtvaardigt varkensbesluit vorming ker?

Is de aanscherping van het varkensbesluit genoeg reden om een voorziening of kostenegalisatiereserve (ker) te vormen?

Dat is de vraag die op dit moment aan de Hoge Raad is voorgelegd.

Kort samengevat is de aan de Hoge Raad voorgelegde zaak de volgende:

A exploiteert, in maatschapsverband met zijn echtgenote en een bv, een varkenshouderij. Uit een mededeling van 'zijn' veevoederfabriek blijkt dat A, wil hij voldoen aan de eisen van het vernieuwde Varkensbesluit, een bedrag van € 682 000 zal moeten investeren. A stelt dat hij voor dit bedrag een ker dan wel een voorziening kan vormen.

Het gerechtshof heeft deze stelling afgewezen. De voor de aanpassing noodzakelijke uitgaven worden namelijk niet opgeroepen door de bedrijfsuitoefening in 2002, maar moeten er slechts voor zorgen dat A met ingang van 2008 niet in overtreding is. Het verzoek om een integrale vergoeding van de kosten in de bezwaarfase wordt eveneens afgewezen: er zijn geen bijzondere omstandigheden gebleken die dit rechtvaardigen.

A heeft cassatie bij de Hoge Raad ingesteld. Hij is van oordeel dat wanneer nog geen sprake is van een concrete schuld, er voor toekomstige uitgaven in bepaalde gevallen toch een passiefpost kan worden gevormd. Het oorsprongvereiste verlangt dat de uitgaven worden opgeroepen of veroorzaakt door feiten of omstandigheden die zich in de periode voorafgaande aan de balansdatum hebben voorgedaan. Daarvan is sprake als de hoogte van de uitgaven gerelateerd is aan die feiten en omstandigheden.

In zijn verweerschrift stelt de minister onder meer dat het hof heeft kunnen oordelen dat de kosten worden opgeroepen door de wens om de bedrijfsuitoefening vanaf 2008 te kunnen voortzetten en dat de kosten van de varkensstallen niet het uitvloeisel zijn van de uitoefening van de onderneming in de jaren tot en met 2002.

Meer informatie: Lopende procedure Hoge Raad, 2010/00580

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.