Home

Achtergrond

Provincies onzeker over natuur

Provincies houden de hand op de knip, maar besluiten nog niet tot een aankoopstop voor natuur.

Dat blijkt uit een inventarisatie onder de provincies.

De provincies krijgen volgens het regeerakkoord een grotere rol bij de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Maar er kan minder grond worden aangekocht en het beheer zal bij voorkeur bij boeren liggen.

Vorige week besloot provincie Overijssel de aankoopplicht voor natuurgrond op te schorten. De provincie ziet de bodem van de geldpot in zicht komen en heeft geen garanties dat het Rijk zal bijspringen. Eerder besloot ook provincie Gelderland tot soortgelijke maatregelen.
Noord-Brabant koopt nog beperkt EHS-gronden aan, vooral voor de zogenoemde nattenatuurparels. Tot nu toe werd elke hectare EHS-grond aangekocht die te koop werd aangeboden.

De Drentse gedeputeerde Rein Munniksma bepleit in het overleg tussen de provincies tot gezamenlijke afspraken te komen en niet als provincies individueel op te treden.

In de provincie Zuid-Holland is de aankoopstop wel in discussie, maar vooralsnog heeft het college van GS daartoe niet besloten. Gedeputeerde Joop Evertse: "We moeten kijken hoe we verder gaan met de aankoop van gronden."

Het kabinet schrapt robuuste verbindingszones. Voor de provincie Flevoland betekent dat dat de realisering van de Oostvaarderswold in gevaar komt. Flevoland vraagt het kabinet om duidelijkheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.