Home

Achtergrond

'Productschap kan taken DR goedkoper uitvoeren'

Een hele reeks taken van de Dienst Regelingen (DR), waaronder mogelijk ook de perceelregistratie, wordt overgedragen aan een gezamenlijk uitvoeringsorgaan van de productschappen.

Dit is het onderwerp dat onder leiding van consultant Peter Giezeman wordt besproken door een gezamenlijke werkgroep van het ministerie van LNV en vier productschappen. DR zelf is er niet bij betrokken. Met de overdracht van taken kan invulling worden gegeven aan een forse bezuiniging op het ambtenarenapparaat, kan fors op kosten worden gespaard en kan het werk ook efficiënter worden gedaan.

Uit berekening van de directie financiële zaken van het ministerie van LNV is gebleken dat DR zijn werk vele malen duurder doet dan de uitvoeringsorganen van de schappen, onder meer omdat de laatste dichter bij de praktijk staan en meer voor de zaak gaan. Het overleg over de overdracht van taken is eigenlijk uit nood ontstaan, zo vertellen zegslieden bij de schappen. De medebewindsafdelingen van onder meer het Productschap Akkerbouw en Tuinbouw dreigden hun kritische massa te verliezen en hun werk niet meer efficiënt genoeg te kunnen doen. De optie was om of deze afdelingen op te heffen en taken over te dragen naar DR, of de schappen juist meer werk te geven. De eerste optie bleek het duurst en ook ongewenst, omdat de overheid juist moet krimpen.

Giezeman moet in november zijn eindverslag presenteren. Volgens de voorlopige inventarisatie komen vijf schappen in beeld voor extra taken, maar alleen als ze de uitvoeringsorganen bundelen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.