Home

Achtergrond

Peen blijft 2 centimeter korter dan normaal

De peen blijft dit jaar zo’n 2 centimeter korter dan normaal. Dit resulteert in een lagere opbrengst.

Problemen als gevolg van met name wortelvlieg en wateroverlast verschillen in Flevoland sterk per perceel.

Dit blijkt uit de jaarlijkse proefrooiing bij de telers die peen via Dutch Carrot Group afzetten. Medewerkers van Agrifirm hebben gerooide monsters centraal verzameld, gewassen en gesorteerd. Daarna vergeleken deelnemende telers uit Flevoland hun eigen peen met die van collegatelers.

Aantasting van de wortelvlieg komt regelmatig voor in de provincie. Omdat deze vlieg nog laat in het seizoen aantastingen kan veroorzaken, is het verstandig om deze percelen op tijd te rooien.

Op peenpercelen die aan Agrifirm/Dutch Carrot Group zijn verbonden komt nog nergens ernstige puntrot voor, meldt Agrifirm. "Iets wat we in de rest van Flevoland wel veel zien", zegt teeltbegeleider Hendrik Eerkens. "Wij zijn vrij streng in de selectie van percelen en dat betaalt zich in een seizoen als deze uit. We zijn scherp op zaken als ondergrond en doorlaatbaarheid. Vorig jaar was het droog, dan valt dit niet op.”
Muizenvraat komt weinig voor.

De peen is korter dan normaal en er zit meer fijne peen tussen, wat tarra is voor de teler. In Groningen en Friesland, waar de proefrooiingen deze week plaatsvinden, wordt een iets beter beeld verwacht. "Ik denk dat daar iets minder ondermaat in zit. De opbrengst per hectare kan daar dus groter zijn, maar dat hangt ook van de plantaantallen af."

In Flevoland werd bij het proefrooien duidelijk dat de grond vol zit met water, wat het rooien dit jaar sterk bemoeilijkt. Ook hierbij is er veel verschil tussen de percelen. Dat heeft te maken met de zwaarte van de grond, het humusgehalte en de hoeveelheid neerslag.

”Al met al kunnen we vaststellen dat de peen er kwalitatief zeer goed uitziet, maar dat de hectareopbrengst door de kortere peen en de nodige ondermaat lager is.” Eerkens verwacht niet dat er deze maand nog veel bijgroeit, omdat de peen rijper is dan normaal.

Of registreer je om te kunnen reageren.