Home

Achtergrond 259 x bekeken

PT gaat telers ondersteunen bij bundeling

Het Productschap Tuinbouw (PT) wil telersvereniging actiever ondersteunen in het bereiken van bundeling.

In het jaarplan voor 2011 staat dat het PT beletsels in de regels voortvarend wil aanpakken. Het Europese Gemeenschappelijke Marktordeningsbeleid (GMO) richt zich op bundeling van de afzet via erkende telersverenigingen. In Nederland blijft het aanbod van groente en fruit via de telersverenigingen en afzetorganisaties echter te versnipperd, stelt het PT in het jaarplan, met prijsconcurrentie tot gevolg.

Het opruimen van beletsels in de regelgeving moet volgens Kees van Leeuwen niet letterlijk genomen worden. Hij is hoofd regelingen bij het productschap. Het betekent niet dat regels worden versoepeld die eerder bijvoorbeeld APO-vorming hinderden. "Het is een accentverandering. We willen telersverenigingen zoveel mogelijk faciliteren. Zij moeten echter zelf met plannen komen en laat de geldende regelgeving dan zo min mogelijk een drempel zijn."

Begin volgend jaar moet Nederland een nieuwe vertaling en interpretatie maken voor de GMO-uitvoering. Zo’n nieuwe nationale strategie zal er zeker komen, stelt Van Leeuwen. Mogelijk zijn daar versoepelingen in opgenomen, zoals een afzet-bv, waarover in Brussel wordt gesproken. Het plan voor een afzet-bv lijkt kansrijk, stelt Van Leeuwen. Hij verwacht een besluit binnen een half jaar, maar de verwezenlijking kan nog langer op zich laten wachten.

Andere wijzigingen in Europese regels die in de nieuwe nationale strategie dienen te worden opgenomen zijn milieu-eisen. Van Leeuwen denkt dat een serie kleine en grotere wijzigingen op de sector afkomt. Van Leeuwen denkt dat de huidige GMO-regelgeving geen beletsel hoeft te betekenen voor afzetorganisatie om te bundelen of te fuseren. Mochten problemen zich voordoen, dan wil het PT zich tot het uiterste inzetten om medewerking te verlenen.

Of registreer je om te kunnen reageren.