Home

Achtergrond 6 reacties

Overijssel stopt aankoop voor natuur

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten met onmiddellijke ingang alle grondaankopen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) tot nader order op te schorten.

Dat heeft GS vanmiddag gemeld. De provincie neemt het besluit omdat het nieuwe kabinet de plannen voor de realisering van de EHS heeft veranderd. Het nieuwe kabinet wil onder meer de robuuste verbindingszones – die onderdeel zijn van de EHS – schrappen en bezuinigt op de EHS en het Investeringsbudget Landelijk Gebied.

“Deze aankondiging maakt duidelijk dat het Rijk geen extra geld zal inzetten voor de uitgaven die we in Overijssel doen om de EHS te realiseren” aldus gedeputeerde Piet Jansen (Landelijk gebied, landbouw en water).

Niet verantwoord

“Het was geen makkelijk besluit, want we hebben de afgelopen jaren juist ingezet op een versnelde aanleg van de EHS, maar we zien nu geen andere mogelijkheid. Het nieuwe kabinet stelt de ambities voor natuur zo wezenlijk bij dat wij het niet verantwoord vinden op dit moment verder te gaan met het aankopen van gronden en andere nieuwe verplichtingen voor de EHS. Wij willen en moeten ons bezinnen op de begrenzing van de EHS in Overijssel en hoe daarmee nu verder te gaan”, aldus Jansen.

“We streven er wel naar zo snel als mogelijk is uitsluitsel te geven over de (her)begrenzing van de EHS. Het kan namelijk niet zo zijn dat je wel een claim op de grond laat liggen, terwijl er geen geld is om landbouwgrond om te zetten in natuur.” Jansen noemt het een van de meest ingrijpende besluiten sinds hij is aangetreden als gedeputeerde.

Particulier natuurbeheer

In 2006 spraken Rijk en provincie met elkaar af dat de provincie in de periode van 2007 tot en met 2013 in Overijssel 3398 hectare zou aankopen als onderdeel van de landelijke EHS en 912 hectare natuur zou realiseren via particulier natuurbeheer. Het Rijk zegde toe dat jaarlijks zou worden bekeken of de werkelijke kosten overeenkwamen met de verwachte (norm)kosten. Tijdens de tussentijdse evaluatie eerder dit jaar stelde het provinciebestuur al vast dat de doelstelling voor Overijssel niet haalbaar is binnen het beschikbare budget.

In het concept regeerakkoord stelt het nieuwe kabinet de ambities bij. Daarom zal de provincie vanaf dit moment geen nieuwe verplichtingen aangaan totdat duidelijk is wat het voornemen van het kabinet precies betekent voor de omvang en begrenzing van de EHS in Overijssel. Ook worden nieuwe verzoeken voor functiewijziging en agrarisch natuurbeheer in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap tot nader order niet in behandeling genomen

Verplichtingen nakomen

Het besluit van GS werkt door in de EHS in de gehele provincie. De gedeputeerde benadrukt dat de provincie uiteraard de verplichtingen die al zijn aangegaan zal nakomen. “Natuurlijk is het lastig dat we halverwege gedwongen zijn om pas op de plaats te maken, terwijl we met elkaar zo hard aan het werk zijn, maar het kan nu niet anders. We willen als overheid wél onze afspraken met individuele grondeigenaren nakomen. Grondaankopen voor andere doelen, zoals verbetering van de landbouwstructuur via het revolving fund, kunnen overigens gewoon doorgaan. We willen voorkomen dat integrale gebiedsprojecten stil komen te liggen.”

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gert

  Heel verstandig ,er zijn belangrijkere dingen te doen

 • no-profile-image

  de hongerige wolf

  Wijze mannen nemen wijze besluiten

 • no-profile-image

  het haasje

  Hoppaaa.. dan blijf ik gelukkig mooi tussen doe koetjes doorlopen in het verse gras. Worden ze eindelijk een klein beetje verstandig in Den Haag.. noujaa... heeeel klein beetje......

 • no-profile-image

  boer in opleiding

  een mini stapje in de goede weg nu nog één heel grote stap en dat is de totale natuur aankoop stoppen en de aangekochte gronden die nog niet gerealiseerd zijn weer terug geven (verkopen voor een minimaal bedrag) aan de landbouwsector.

 • no-profile-image

  boer

  Ja hoor, lekker de kop in het zand, en over 3 jaar premie rechten weg en geen mogelijkheid om een vergoeding te ontvangen voor overige diensten !!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Goede zaak, dit beleid was belastinggeld verbrandden

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.