Home

Achtergrond 752 x bekeken

Overheid onbetrouwbaar voor nertsensector

Dinsdag buigt de Eerste Kamer zich opnieuw over het nertsenhouderijverbod. De Christenunie in de Tweede Kamer is tegen het verbod, in de Eerste Kamer lijkt dat anders te zijn. Onbegrijpelijk, vindt Eric Michels.

Er is al heel veel gezegd en geschreven over de wet 'verbod pelsdierhouderij'. Vaak gaat het daarbij (terecht) over de gevolgen voor de agrarische ondernemers – nertsenhouders en hun gezinnen. Ik wil enkele feiten weergeven vanuit mijn verantwoordelijkheid als algemeen directeur van de Coöperatie Flevo voor 'mijn' mensen en hun gezinnen. Als een van de grootste en modernste fabrieken wereldwijd produceren en transporteren wij in totaal met circa 55 mensen nertsenvoer voor een zeer groot gedeelte van de Nederlandse markt. Daarnaast leveren wij machines en materialen die nertsenhouders nodig hebben bij hun bedrijfsvoering. Hier zijn we zeer trots op.

Zeer regelmatig vragen mijn medewerkers mij hoe het nu zit met het wetsvoorstel. “Moet ik al ander werk gaan zoeken?”, “Ik lig er vaak wakker van!”, “hoe moet het nu verder met mij en mijn gezin?”, “wie zorgt voor mijn toekomst?” zijn heel vaak gehoorde vragen. Vooral de onzekerheid is knagend.

Dit is nu precies waar ik zeer ongerust over ben. Indien het verbod op de nertsenhouderij werkelijkheid mocht worden, dan gaan medewerkers versneld ander werk zoeken. Zij kiezen terecht voor hun eigen toekomstperspectief en voor zekerheid. Wie wil er werken in een sector waar de stekker uit is getrokken? En als er geen voer meer gemaakt wordt kunnen er ook geen nertsen meer gehouden worden. En om u gerust te stellen: In de ons omringende landen staan geen voerfabrieken en wordt geen nertsenvoer gemaakt.

De Eerste Kamer buigt zich op 5 oktober voor de tweede keer over het wetsvoorstel verbod op de nertsenhouderij. Het wetsvoorstel is in tweede instantie aangepast met een overgangstermijn van tien jaar om ondernemers de mogelijkheid te bieden om gedane investeringen terug te verdienen. Daarbij moet de sector tot 2014 allereerst nog fors investeren in een plan van aanpak om het dierenwelzijn te verbeteren. Lastig ondernemen met zo een wispelturige (lees: onbetrouwbare) overheid. Vervolgens wil diezelfde overheid de nertsensector gaan verbieden.

Nu is het zo dat gezien de zetelverdeling in de Eerste Kamer de Cristenunie (CU) een allesbepalende stem heeft. Tijdens het debat in de Tweede Kamer heeft de CU zich duidelijk uitgesproken tegen het wetsvoorstel. Bezien vanuit de christelijke geloofsovertuiging van de CU dient men zich te gedragen als een goed rentmeester: met zorg omgaan met mens en dier. Daarbij staat de mens nog altijd in hoger aanzien dan het dier.

En dat is waar de schoen ernstig wringt. De sector wordt in een sterfhuisconstructie geplaatst, bedrijven worden in een klap waardeloos, opgebouwde pensioenen verdampen, medewerkers gaan op zoek naar ander werk en banken financieren niet meer. Ondernemers en hun gezinnen zien hun wereld in elkaar storten en worden middels deze koude sanering aan hun lot overgelaten. Op deze manier ga je niet met hardwerkende mensen om.

Dit standpunt is door de CU in de Tweede Kamer duidelijk ingenomen. De CU in de Eerste Kamer, bij monde van Egbert Schuurman, lijkt hier anders over te denken. Dit blijkt uit contacten met de CU achterban. Onbegrijpelijk! Is dit een persoonlijke kwestie? Navraag leert dat de eigen CU achterban het hier absoluut niet mee eens is.

Schuurman (73) gaat volgend jaar de Kamer verlaten. Hopelijk ziet hij in dat een onjuiste beslissing de CU heel veel stemmen gaat kosten. Tevens wordt de deur naar een verbod op de gehele agrarische sector (varkens – pluimvee – rundvee) op deze manier wagenwijd opengezet. Ik hoop en bid dat hij tijdig tot inkeer komt en de belangen van de mens als een goed rentmeester en volgens de politieke overtuiging van de CU blijft behartigen.

Eric Michels is algemeen directeur van Flevo, producent van nertsenvoer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.