Home

Achtergrond 1 reactie

Over verspilling van voedsel gesproken

Op Wereldvoedseldag stond verspilling centraal. Consumenten worden aangespoord om minder eten weg te gooien. Maar fundamentele oorzaken bleven onderbelicht.

In rijke én arme landen wordt 30 tot 40 procent van het voedsel verspild tussen ploeg en bord. Dat is niet eenvoudig op te lossen, omdat voedselketens steeds langer en grootschaliger worden. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bevordert schaalvergroting, overschotten en prijsverlaging. Liberalisering heeft geleid tot prijzenoorlogen en overnames tussen supermarkten. Eten is in Nederland zo goedkoop geworden dat de consument zich nauwelijks bezwaard voelt om het weg te gooien.

Verspilling in ontwikkelingslanden heeft andere oorzaken: gebrekkige opslag, slechte wegen, geen lokale marktfaciliteiten of veilingen, geen subsidies of inkomenssteun. Krediet wordt maar mondjesmaat verstrekt. Oneerlijke concurrentie van gesubsidieerde importen drukt lokale producenten uit hun eigen markt.

Deze problemen vergen een fundamentele herbezinning. Een milieuvriendelijke en regionale landbouw, zowel hier als in de ontwikkelingslanden, is beter voor boeren, bodem, biodiversiteit en klimaat. Het levert stabielere opbrengsten en meer werkgelegenheid op dan grootschalige industriële landbouw.

Het Europese landbouwbeleid wordt nu bijgesteld. Het is tijd voor een beleid dat niet alleen de landbouw en het milieu in de EU, maar ook die in ontwikkelingslanden ten goede komt. Dat vergt betere regulering van markten.

De boer moet weer een eerlijke prijs voor zijn product krijgen, zodat hij geen inkomenssteun meer nodig heeft. De consument zal dan wel een reëlere prijs voor zijn voedsel moeten betalen.

Daar staat tegenover dat de EU flink bespaart op landbouwsubsidies. Gesubsidieerde Europese overschotten nemen af en worden niet langer gedumpt in ontwikkelingslanden. Hiermee krijgt ook de landbouw daar meer kans. Dat scheelt!

Greet Goverde-Lips, Platform Aarde Boer Consument; Henk Gilhuis, ontwikkelingsorganisatie Icco en Herman van Bekkem, Greenpeace

Administrator

Eén reactie

 • no-profile-image

  jan

  Wat u voorstelt is een hoger inkomen voor 1% van de bevolking(boeren),en meer uitgaven voor 99%(consumenten).
  In een democratie ligt dat moeilijk,en het is dan ook zeer begrijpelijk dat het nu net andersom gaat.
  Wij boeren kunnen in deze context maar één ding doen,stoppen met te gaan voor de hoogste kg-opbrengsten, maar wel gaan voor de goedkoopst kg productie.
  En die twee gaan niet altijd samen zoals de toeleveringsindustrie ons steeds wil doen geloven.
  De geschiedenis leert, dat alleen in tijden van chaos de boeren gewaardeert worden,het zal in de toekomst niet anders zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.