Home

Achtergrond 530 x bekeken 16 reacties

'Ook landbouw moet klimaatprobleem aanpakken'

Hoe voed je in 2050 de negen miljard mensen op de wereld zonder dat je de aarde uitput. De hele komende week wordt in Den Haag gekeken naar succesvolle projecten voor een duurzamere landbouw die niet meer verantwoordelijk is voor een derde van het klimaatprobleem maar dat juist voor een deel aanpakt.

In Den Haag deze week geen theoretische discussies, want het uitgangspunt is leren van de praktijk. Vertegenwoordigers uit onder meer Afrika, Azië, Latijns-Amerika, Europa en de Verenigde Staten kijken wat ze kunnen leren van projecten in andere landen waar bijvoorbeeld minder water of kunstmest wordt gebruikt. Ook kan worden gekeken naar de toepassing van beter zaad dat met minder water toe kan.

Om succesvolle projecten financieel te steunen, is er een soort markt waar projecten en ideeën kunnen worden gekoppeld aan financiers. Naast ministers en vertegenwoordigers uit tientallen landen, zijn er hulporganisaties, bedrijven en foundations van Rockefeller, Bill Gates en Bill Clinton. Die gaven eerder al aan dat ze willen kijken naar de combinatie landbouwklimaat.

Door de aanwezigheid van de ministers en vertegenwoordigers uit landen als VS, Argentinië, Brazilië, Afghanistan, Algerije, Angola, Indonesië, Kenia en Uganda is de uitwisseling van ideeën deze week zeker niet vrijblijvend, vindt Hans Hoogeveen, topambtenaar bij het organiserende ministerie van EL&I (voorheen LNV). Dit soort problemen los je niet in vijf dagen op. Maar je kunt wel proberen een nieuwe trend te zetten, is zijn boodschap.

Volgens het Nederlandse ministerie van Landbouw kan de landbouw een derde van het klimaatprobleem oplossen. Landbouw is wereldwijd verantwoordelijk voor 14 procent van de uitstoot van het broeikasgas CO2 en voor 20 procent van de ontbossing. Mexico, waar later dit jaar de klimaattop plaatsvindt, heeft daarom nu al laten weten dat het de resultaten van deze landbouwconferentie wil presenteren tijdens die klimaattop in Cancun (begin december).

De klimaattop kan zo’n opsteker wel gebruiken, want de onderhandelingen gaan stroef en in Kopenhagen lukte het eerder al niet om het eens te worden over een opvolger van het in 2012 aflopende Kyotoprotocol.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Leen

  Ik weet niet waar LNV de cijfers vandaan haalt, maar ik denk dat de Landbouw meer CO2 vastlegt dan dat ze produceert.

 • no-profile-image

  down under

  Het is ook helemaal geen "klimaatprobleem" maar een "overbevolkingsprobleem". Niemand durft het nu zo te benoemen, kijk over een jaar of 10 verder maar eens hoe het dan heet immers het potverteren gaat nu eenmaal sneller met 9 mld mensen in 2050 tegenover een derde part ervan een 100 jaar geleden. Daarbij niet eens gekeken naar de welvaartsniveau. Waarom durft men niet na te denken over geboortebeperking/bevolkingskrimp? Simpel: economische groei is het makkelijkst te realiseren met een bevolkingsgroei. Ergo, het "klimaatprobleem" is het makkelijkst op te lossen door een actievere depopulatie manegment te hanteren. Daarmee bedoel ik dus niet het gaan voeren van oorlogen maar het gaan belonen van het ervoor zorgen dat de bevolking in iedergeval niet meer toeneemt.

 • no-profile-image

  realiteit

  Wat kunnen we elkaar toch lekker voor de gek houden. Nogmaals; 95% van de jaarlijkse CO2 uitstoot komt van de aarde zelf. De mens komt met al zijn fabrieken auto,s enz. tot 5% van het totaal. M.a.w. niet 20% van het totaal is het waarvoor de landbouw verantwoordelijk zou zijn, zoals de auteur ons wil doen geloven, maar 20% van de 5% waar de mens verantwoordelijk is. Dat lijkt mij nogal een wezenlijk verschil.

 • no-profile-image

  a hamstra

  Hans Hoogeveen even naar de Oostvaarder plassen met die delegatie
  en daar uitleggen , hoe wij omgaan met
  het produceren van voedsel op onze goede landbouw gronden.Ps verkoop dan gelijk het overtollig vee voor dat , dat de winter honger sterft . O ja wat zullen die Russen jaloers zijn met hun krimpende bevolking.En je heb recht op een goed loon met zoveel verantwoording, twee keer de Balken elende norm.

 • no-profile-image

  gerrit

  Het is een gegeven dat de bevolkingtoename versnelt wanneer de welvaart afneemt. Maar de menselijke populatie verzwakt omdat met allerhande kunstgrepen de zwakkeren blijven leven en zelfs nog kunnen voortplanten. Met deze stelling begeef ik mij wel op glad ijs maar het is wel realiteit

 • no-profile-image

  Han

  Down Under. Wij verschillen niet van mening over het punt aantal mensen / aardbol, goede voeding en hoe maken. Meer per ha is mogelijk als we meer mineralen en H2O toevoegen. Hier zit de pijn grote delen van de aarde hebben te weinig H2O voor een opbrengst verhoging. Gewassen met minder H2O gebruik per kg zetmeel / suiker gaat niet een andere verhouding C en H in de materie is geen suiker of zetmeel. Dus geen energie. Hiermee hebben we beperkende factor nummer 1 en daarna komen de mineralen aanbod. Zeker zolang wij ons voedsel (mineralen) uit dun bevolkte gebieden naar dichtbevolkte gebieden slepen en daarna de mineralen als afval in vuilverbranders verwerken tot as omdat het slib uit waterzuiveringen zwaar vervuild is met medicamenten en andere chemie. Zuiveren en terug sturen wordt >te< duur dus eerst maken we de bodemvoorraden op en zijn instaat om via ontginning het volgende stuk tot woestijn te maken. We zijn op dit punt nog net als in de prehistorie, afboeren en verder trekken.

 • no-profile-image

  down under

  Niet! Han. Maar men heeft dan ook grote oogkleppen op en probeerd, door een gemiddelde westerse burger over te laten stappen naar een spaarlampje of het rijden in een hybride auto (welke trouwens voor 90% op grijze stroom rijdt en dus per saldo vervuilender is dan een gewone benzine auto!), te doen voorkomen dat we over 40 jaar zo wel met 9 mld deze aardkloot minder belasten. Het beschikbaar zijn van voedsel zal zoals je al schrijft geen probleem zijn maar wel die van andere grondstoffen. Wat daar van komt? Kijk maar naar de US, Sadam moest weg omdat hij zijn volk verschrikkelijk zou onderdrukken. Nou ik denk dat de Amerikanen maar één doel hadden en dat was/is het veilig stellen van hun olie toevoer. Welke volgende verschrikkelijke dictatuur moet er verdwijnen voor het veiligstellen van welke grondstof? En hoe verkoop je dat verhaal dan? Maar belangrijker nog tegen welke prijs?

 • no-profile-image

  down under

  Burger, waar praat ik over belonen voor het niet laten toenemen van de bevolkingsomvang? Waar het mij om gaat is het simpelle feit dat grootste milieubelasting wordt veroorzaakt door de bevolkingstoename en dat daar (nog) geen enkel woord over wordt gerept. Verder wil ik niet flauw zijn maar ik ga hier geen oplossingen aandragen. Eerst zal deze problematiek in de politiek moeten doordringen en die moeten vervolgens maar met oplossingen komen.

 • no-profile-image

  down under

  Han, dus...... De oplossing ligt in het minder verzeulen van mineralen? Ben ik ook wel gedeeltelijk een voorstander van. Maar dan is de politiek toch als eerste aan zet door de WTO-akkoorden open te breken en meer blokkades op te werpen om zomaar een gebied leeg te plunderen ter meerdere glorie en welzijn van een bevolkings groep elders. Maar ik voorspel je dat gebeurd niet want daar komt gedonder van. Ik zie de mensheid op het moment zo: een groepje mensen trekt door een woestijn met een bepaalde hoeveelheid water, laten we zeggen 10 mensen met elk 10 liter water. Ze zullen de ander kant van de woestijn moeten bereiken in 50 dagen om te overleven. Normaal zou dit moeten kunnen echter... vanaf dag één komen er per dag 2 mensen erbij die geen water hebben. Voel je hem aan komen? Harder lopen heeft geen zin want dan neemt de behoefte aan water toe. Stil blijven staan is ook geen optie! Moraal van het verhaal zorg dat de groep niet groter wordt!!

 • no-profile-image

  Ton

  Landbouw heeft elke dag met het klimaat te maken. Het weerbericht bepaald zijn agenda. Je moet leren leven met het veranderende klimaat. Het klimaat veranderen willen die gene die er geld aan willen verdienen over de rug van mensen die werken. Is het niet het zelfde als een kuiltje maken en de al het water uit de zee er in scheppen!

 • no-profile-image

  Han

  Down Under. Je plan, bevolkingskrimp is vermoedelijk de beste oplossing voor de aarde. Helaas past dit niet in het beleid van de >economische groei< die iedere beleidsmaker aan zijn achterban aanbiedt. groei ontstaat alleen door meer te produceren en te verpatsen. Dat dit wel eens zou kunnen betekenen dat er in 2050 geen grondstoffen meer zijn, anders dan het terug gewonnen deel. Het al dan niet kunnen voeden van 9 miljard mensen over 40 jaar is volgens mij niet de vraag. De vraag moet zijn tegen welke >prijs< is dit mogelijk, hoeveel flora en fauna is er dan verloren gegaan? Hoe arm zijn we allemaal geworden. Als iedere wereldburger een gelijk welvaarts niveau moet hebben bereikt tegen die tijd betekent dit dat de rijken een hele grote stap terug moeten doen en de armen een klein stapje vooruit gaan. Hoe verkoop je dit??

 • no-profile-image

  down under

  Han, ik ben het ook niet geheel oneens met de stelling om de biodiversiteit zoveel mogelijk te waarborgen maar als je het artikel goed tussen de regels door leest is het probleem niet dat we teveel voedsel consumeren (waardoor =>20% boskap) maar doordat "we" met steeds meer zijn. Ieder mens heeft +/- 2000/2500 kaloriën/dag nodig om een acceptabel welzijn te kunnen genieten. Hoe je het ook wend of keert 1 ha lanbouwgrond heeft ook een grens qua opbrengend vermogen welke ook nog eens ondermijnd wordt door het beschikbaar zijn van water. Eigenlijk wordt er geopperd dat de opbrengst per ha omhoog moet, immers "we" zijn met steeds meer en de beschikbare ha's landbouwgrond zijn begrenst / staan onderdruk door de klimaatsverandering. Nu kun je wel stellen dat "we" moeten gaan consuminderen, waar meteen het pijnpunt naar boven komt; wie zijn "we"? Als een gemiddelde Amerikaan 30% consuminderd komen ze nog makkelijk aan die 2000 kaloriën. 300 mlj Amerikanen stellen zo 1000 kaloriën per dag beschikbaar voor een nieuwe wereldburger. Gaat die ook naar de 2000 K dan kunnen er zo'n 150 mlj nieuwe wereldburgers er dagelijks van eten. Ik ben alleen bang dat wanneer er niets aan een rem op de bevolkingsgroei gedaan wordt dat er wel eens een paar meer, dan die 150 mlj, erbij zullen komen. Mijn reactie moet je dan ook in het licht zien dat ik me stoor aan het feit dat "de landbouw" een vervuilende factor is en dat daar ook nog eens op gefocust wordt terwijl er nog steeds geen woord wordt gerept over een overbevolkingsprobleem. Laat staan wat er eventueel aan gedaan moet/kan worden.

 • no-profile-image

  burger

  Down under, overbevolking is inderdaad hét hoofdprobleem. Maar hoe kun je concreet de bevolkinsgroei remmen? Je schrijft belonen voor niet laten toenemen van de bevolking. Bedoel je bijv. het afschaffen van de kinderbijslag voor 3e kind? Wordt het kind dan niet de dupe? Krijg je dan geen tweedeling tussen arm en rijk. Het blijft me iets te vaag.

 • no-profile-image

  dirk

  co2 is een gewoon voorkomend element op aarde,het gehalte fluktueerd van 250 tot over de 4000 ppm (in de dinotijd) en zal ook nu weer oplopen,ook zonder de schuld van de mens!Kwestie van accepteren ,meer niet!

 • no-profile-image

  Han

  Down Under. De prijs zal zijn geen 9 miljard mensen in 2050 maar veel minder. Iemand zal >per ongeluk< op een verkeerde knop drukken of we vergiftigen onszelf via residuen uit de chemische landbouw. Eén ding is voor mij zelker flora en fauna gaan mee ten onder als wij niet bereid zijn onszelf te beperking. in eisen en aantal

 • no-profile-image

  gekke henkie

  als er geen bossen gekapt worden zal men op een houtje moeten bijten.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.