Home

Achtergrond

Nederlandse zuivelexport trekt aan

Het Nederlandse zuivelexportvolume lag in de periode januari-juli 2010 hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De waarde nam nog veel sterker toe. Dit blijkt uit cijfers van Productschap Zuivel.

De kaasexport steeg met 4 %. Dat kwam volledig voor rekening van derde landen, want in Europa bleef de uitvoer gewoon op peil. Japan en Rusland echter, importeerden ruim de helft meer.

Er ging dit jaar ook meer boter de grens over. Maar hier waren de rollen omgedraaid. De boterexport binnen Europa steeg met een kwart, daarbuiten was er een minimale daling. Vooral Duitsland en België voerden veel Nederlandse boter in.

De poeders en gecondenseerde melk lieten een wisselend beeld zien. De uitvoer van mager melkpoeder nam met een kwart toe, terwijl niet-mager melkpoeder juist 9 % in de min zat. Ook werd er iets minder gecondenseerde melk uitgevoerd.

Ten opzichte van 2009 valt op dat de waarde van de Nederlandse zuivel behoorlijk toenam. Vooral boter en mager melkpoeder sprongen er uit.

De waarde van boter explodeerde en ging met 59 % omhoog. Mager melkpoeder deed daar met een stijging van 55 % nauwelijks voor onder.

De toename bij de andere zuivelproducten was bescheidener. De waarde van niet-mager melkpoeder steeg met 14 %, die van kaas met 5 %. Gecondenseerde melk tenslotte zat als enige licht in mineur: min 2 %.

prognose:

meer export, maar verschil met 2009 vlakt af.

Of registreer je om te kunnen reageren.