Home

Achtergrond

NMV en LTO ontvangen extra ruimte zuivel lauw

De extra ruimte die de Europese Commissie wil geven aan de zuivelsector ten behoeve om zo betere inkomens te verkrijgen, is een stap in de goede richting.

Dit vinden zowel de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) als LTO melkveehouderij. Ze noemen echter verschillende redenen waarom ze er tevreden, en deels niet tevreden, over zijn.

NMV-voorzitter Hans Geurts noemt het een goede zaak dat voor de melkveehouderij minder strenge mededingingsregels gaan gelden en dat de Commissie de oprichting van producentenorganisaties (PO's) in de zuivel mogelijk wil maken. "Dit is een stap naar een meer gelijkwaardige onderhandelingspositie tussen melkveehouderij en grootwinkelbedrijf”, stelt hij. Maar tegelijk tekent Geurts aan dat het Commissievoorstel nog maar een eerste stap is. ”Het zal nog moeilijk genoeg om te komen tot kostendekkende prijzen voor de melkveehouderij."

Coöperaties zijn in zekere zin ook producentenorganisaties, maar Geurts ziet hen geen betere melkprijzen voor de boer in de wacht slepen. "Zij hebben bewezen dat ze het niet kunnen." Echte producentenorganisaties zijn daar volgens hem meer geschikt voor.

LTO melkveehouderij-voorzitter Siem-Jan Schenk is het daar niet mee eens. Hij ziet niets in de komst van producentenorganisaties naar de bestaande zuivelcoöperaties. "Je ziet waar dat in de tuinbouw toe heeft geleid. Daar zag je producentenorganisaties ontstaan die helemaal geen binding hadden met de markt en niet wisten waarvoor ze produceerden. Bovendien, zeg ik wel eens, hebben de producentenorganisaties The Greenery gesloopt. Zoiets moet je in de zuivel niet willen."

Schenk zou het wel toejuichen als de mededingingsregels voor de melkveehouderij minder scherp zouden worden. Niet om het aanbod te reguleren, maar bijvoorbeeld om afspraken te kunnen maken voor plussen op de prijs voor bijvoorbeeld extra duurzaam product, en om ingrepen te voorkomen zoals Brussel deed bij de fusie van Friesland Foods en Campina.

Of registreer je om te kunnen reageren.