Home

Achtergrond 225 x bekeken

Mooie woorden, nu de daden

De teloorgang van LNV is slecht. Maar het regeerakkoord bevat ook veel goeds.

Nederland heeft bijna een kabinet. Zo leek het althans eind vorige week. Het wachten was nog op het definitieve ‘ja’ van het CDA na het congres op zaterdag en de finale fractievergadering vandaag (dinsdag 5 oktober). Het concept-regeerakkoord ademt een sfeer van ruimte geven aan ondernemers. Dat is hoopgevend. Dit zijn voor boeren de vijf belangrijkste punten:
- Ministerie van ELI. De voormalige ministeries van Economische Zaken en LNV worden in elkaar geschoven tot een ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (ELI). Dat is een slechte zaak. De komende maanden wordt gediscussieerd over het EU-landbouwbeleid na 2013. Cruciaal voor boeren en die discussie verdient een minister die aan tafel zit en geen staatssecretaris. Het is te hopen dat de minister van ELI zélf aanschuift als het er in Brussel op aan komt.
- EHS en Natura 2000. Ruimte en toekomstperspectief voor ondernemers wordt zoveel mogelijk mee gewogen, zo is te lezen in het regeerakkoord. Erg concreet is het niet, maar de onderliggende boodschap is hoopgevend: ruimte voor ondernemers.
- De Hedwigepolder blijft droog. Een duidelijk en goed signaal: waardevolle landbouwgrond zoals in de Hedwigepolder wordt niet prijs gegeven aan het water.
- Duurzame energie. Er wordt gehoor gegeven aan de klacht dat de productie van hernieuwbare energie onvoldoende wordt ondersteund. Er komt een heffing op de energierekening, waardoor de SDE-regeling wordt verruimd. Goed nieuws voor boeren die verder willen in de productie van hernieuwbare energie.
- Minder regeldruk. De administratieve lasten en regeldruk moeten in 2012 met 10 procent zijn afgenomen ten opzichte van 2010. En na 2012 moet daar jaarlijks nog eens 5 procent vanaf. Deze percentages zullen boeren als muziek in de oren klinken.

Vanuit boerenperspectief ziet het regeerakkoord er goed uit. Nu nog omzetten in concrete daden.

Foto

Rochus Kingmans

Of registreer je om te kunnen reageren.