Home

Achtergrond 424 x bekeken 20 reacties

Minder boerenbedrijven en lagere inkomens

In de afgelopen vijftien jaar is het aantal agrarische bedrijven in ons land met meer dan een derde gedaald, maar de productie nam wel flink toe, terwijl de inkomens van boeren en tuinders lager werden.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de periode van 1995 tot en met 2009 daalde het aantal bedrijven met 36 procent tot 73.000. Inmiddels zijn de bedrijven flink groter. Een doorsnee bedrijf in 2009 had ruim 50 procent meer grond dan in 1995. Het aantal banen nam met 20 procent af en het totale agrarisch inkomen daalde met 27 procent door de ongunstige ontwikkelingen van de prijzen in de land- en tuinbouw.

In 1995 bedroeg de waarde van de Nederlandse agrarische productie 18,8 miljard euro. Dat was in 2009 met 19 procent toegenomen tot 22,5 miljard euro. Het totale agrarisch inkomen bedroeg in 1995 ongeveer 6,5 miljard euro. In 2009 was dit afgenomen tot 4,7 miljard euro. De Nederlandse economie verkeerde in 2009 wel in een crisis.

In de land- en tuinbouw vertoont het inkomen per arbeidsjaar een grillig verloop. Jaren met een sterke daling worden afgewisseld met jaren waarin het inkomen van een agrariër fors toeneemt. Gemiddeld is het landbouwinkomen per arbeidsjaar in de afgelopen vijftien jaar jaarlijks met 0,1 procent afgenomen, terwijl de werkzame personen in de rest van de economie meer gingen verdienen.

De lagere inkomens in de landbouw zijn onder meer het gevolg van de ongunstige prijsvorming van landbouwproducten door de toename van het aanbod op de wereldmarkt. Daarnaast had de land- en tuinbouw te kampen met de gestegen koers van de euro ten opzichte van de dollar en met de recessie die in 2008 begon. Verder stond het agrarisch inkomen de laatste jaren extra onder druk door de hogere kosten van vooral diervoeder en aardgas, terwijl de stijging van de afzetprijzen hierbij achterbleef.

Mede door de daling van het agrarisch inkomen nam het belang van de land- en tuinbouw in de Nederlandse economie af. In 1995 was het aandeel van de land- en tuinbouw in het bruto binnenlands product (bbp) nog 3,2 procent. In 2009 was dat afgenomen tot 1,4 procent van het bbp.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Robert

  Zal ook wel zo doorgaan. Groter groter en groter. Steeds meer produceren en dan verbaasd wezen dat de prijzen dalen. We hebben toch ooit wel eens gehoord van vraag en aanbod en de prijs voor een product. Agrarisch nederland niet, die denkt nog steeds prijsverval te compenseren door produktiestijging. Elk aanbod schept zijn eigen vraag. Deze stelling komt voort uit de wet van Say, een econoom rond 1800. De landbouw heeft nog een lange weg te gaan.

 • no-profile-image

  George Soros

  Uiteindelijk zullen de meeste agrarische bedrijven in handen komen van hun financiërders. Dat zal in dit land dus de Rabo zijn. In USA zie je dit op grote schaal. Zo zijn economische wetten en door doet de boer niets aan.

 • no-profile-image

  Han

  Onno als de overgebleven boeren zo groot zijn dat ze rechtstreeks met de retailler zaken kunnen doen is het te laat. De verwerking moeten ze nl. ook ter hand nemen dan. Nee ze zullen nu zo snel mogelijk een deel van de keten moeten slopen en in eigen hand nemen. Laten we zeggen de Europese zuivel moet het eindelijk eens eens worden over de markt bediening. ik spreek niet over verdeling. Ze kunnen ook zelf via hun bestaande verwerker de markt bedienen vanuit d edichtst bijzijnde fabriek. De suiker heeft dit en doet dit vermoedelijk nog. Waarom suiker uit Nederland naar Parijs slepen en uit Parijs naar A'dam. Nee één telefoontje naar je collega en de transport kun je in eigen zak stoppen. Laat die melkboeren een sceatief gaan denken en trachten de NMa te slim af te zijn. Maar zolang de ene boer de andere niet vertrouwt zal er geen verbetering komn in d esituatie.

 • no-profile-image

  Dit zegt genoeg

  Investering in tomatenteelt

  CombiVliet, een tuinbouwbedrijf dat actief is in het Westland en Zeeland en bekend is onder de oude naam Van Vliet Cherrytomaten, heeft een perceel van 125 hectare aangekocht in de kop van Noord-Holland. Het bedrijf wil in de Wieringermeer de komende jaren in totaal 100 hectare (dat zijn 200 voetbalvelden) aan kassen bouwen voor de tomatenteelt.

  Het gaat om een meerjarenproject, dat in fasen zal worden uitgevoerd. Het investeringsbedrag van euro150 mln wordt gestoken in de aankoop van de grond, het bouwen van kassen, een energiecentrale, installaties voor watervoorziening en bijgebouwen.

  Met andere telers in de regio gaat CombiVliet de mogelijkheid van aardwarmte onderzoeken. De aangekochte grond is nu nog in gebruik als landbouwgrond.

  Voorbeeld

  Rabobank noemt het CombiVliet-project een voorbeeld voor de sector. 'De ondernemer voldoet aan onze eisen op het gebied van eigen vermogen, goed ondernemingsbestuur en administratieve zorg', zegt Dirk Duijzer, directeur Rabobank Food&Agri. De bank zal het hele bouwproject financieren, 'zolang het bedrijf blijft voldoen aan onze financiële eisen'.

  Critici spiegelen de plannen aan de overcapaciteit in de sector. Duijzer is het daar niet mee eens: 'Er zijn de afgelopen jaren ook veel kassen gesloten. Per saldo krimpt het areaal voor tomaten nog steeds.'

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Het voorbeeld van Combivliet maakt duidelijk dat de Rabobank de familie bedrijven om zeep gaat helpen in de toekomst.
  Zou daar de Rabobank voor opgericht zijn in het verleden? Wordt het weer tijd om een andere, meer sociale bank op te richtten met z'n allen. De grote bankgraaiers hebben al veel te veel kapot gemaakt de laatste tijd.

 • no-profile-image

  pietje

  Daar zit het hem nou net. Teveel productie en te weinig vraag. Als in 2015 de quota verdwijnen dan zullen de boeren nog wel harder gaan huilen. Ze vragen er toch zelf om dat ze slaaf van het eigen bedrijf worden op deze manier. Bovendien lopen er onverstaanbare arbeiders in de mega stallen rond. De banken dreigend met het zwaard van Damocles achter de grote boeren aan.

 • no-profile-image

  hobbes

  @Robert, de agrarische produktie bestaat voor het overgrote deel uit bulk. Het lullige is dat je dan gewoon prijsvolger bent en de enige manier om meer te verdienen is meer produceren. Denk jij nu echt dat wereldwijd de prijzen stijgen als het pieterpeuterige Nederland zijn produktie verlaagd?

 • no-profile-image

  kleinverdiener met bijna gemiddeld intensief

  het glb beleid(rechtstreeksinkomenscompensatie)wordt in nederland indirect vertaalt en omgezet in een gewaspercelentoeslagregeling wat bij heel veel geregtigde tot een kleinere uitbetaling heeft geleid.
  Waar blijft dit glb geld in nederland? het aantal bedrijven is afgenomen en de overgeblevenen hebben netto minder ontvangen? is dit in een zogenaamde crisistijd met lage boereninkomens een methode om deze inkomens nog meer te verlagen? hebben wij hier ooit voor gekozen?
  het lijkt er op als iedereen aan een boer verdienen mag ;dan mag de overheid er ook nog een schepje vanaf halen,het is negatief maar ik zal het wel mis hebben.

 • no-profile-image

  exact

  Het belang van de landbouw voor de economie is een momentopname, gerelateerd aan prijsvorming. Waarschijnlijk neemt het belang volgend jaar weer toe. Wat een flauwekul zeg. Dat het ingezette beleid van liberalisatie desastreus is voor de landbouw in het algemeen, daar komen ze nog wel achter. Eenmaal leeg gewrongen, valt er niet veel meer uit te knijpen. Onherroepelijk zal dit op termijn leiden tot hogere grondstofprijzen. Dan neemt het 'belang' van de landbouw dus weer toe. Nogmaals, wat een kul, het belang van de landbouw en voedsel is en blijft onvoorstelbaar groot. Een dag geen eten of 2 jaar hoge prijzen en we weten weer waarom.

 • no-profile-image

  henk

  De meeste Nederlandse boeren , ook die in het buitenland werken zijn kort door de bocht genomen enorme uitslovers. En beslist geen zakenlieden! Anders zouden ze wel meer verdienen aan hun producten. Aan een fles water word immers meer verdient dan aan een fles of pak melk. Dat is WEL zaken doen! Nee, als de boer niet doodmoe s'avonds in zn nest kruipt heeft ie naar zn eigen zeggen zn tijd slecht benut. Vroeger zag je dan ook veel meer boeren op dorpsvergaderingen en dergelijke. Nu werk , werk , en nog es werk. Zoals ik al es eerder schreef, de KETEN vind het prima, incl de RABO. groetjes oet Grunn.

 • no-profile-image

  boerke

  Dat de boeren binnen de landbouwsector te weinig krijgen van wat ze eigenlijk verdienen is al lang bekend. Wat met dit artikel gesuggereerd wordt is uiterst kwalijk, alsof het belang van landbouw voor onze economie niks voorstelt!!!??? Voor onze betalingsbalans is landbouw nog steeds na het aardgas de belangrijkste bron van inkomende geldstroom voor onze nationale economie. Het CBS is dus met dit artikel erg tendentieus bezig om de landbouw onderuit te schoffelen en het lijkt erop dat de mensen binnen de sector het nog geloven ook!!!

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  ''Minder boerenbedrijven en lagere inkomens''. Het zal mij niet verwonderen als deze trend zich voortzet!!!... Vele jaren hoorden wij de kreet/slogan ''stilstand is achteruitgang'' daarna; ''kostprijsverlaging door schaalvergroting''. De komende tijd komen er misschien nieuwe kreten/slogans bij (?). Boeren en tuinders zijn modebewust!!!... Daarom zal de consument voorlopig voordelig smullen!!!!!.....

 • no-profile-image

  onno

  En weer gemopper over 'groter, groter'. de omzet is met 19% gestegen over minder bedrijven die efficienter werken. Als je daar nu een kritisch de keten zou ontleden, zou je waarschijnlijk tot de conclusie komen dat de winst stijging juist bij de tussenpersonen komen...
  Als men er in de landbouw niets aan doet, MOETEN de bedrijven nog groter worden om buiten de hele tussenhandel de zaken te regelen.

 • no-profile-image

  Han

  Ik wens CombiVliet alle succes toe en hoop voor hen dat de kristallenbol van de heer Duyzer de toekomst goed kan voorspellen. Dat er minder kas oppervlak is zal statistisch wel kloppen alleen er zijn meer tomaten aangevoerd op de veiling. Hier moet dus iets anders aan de hand zijn dan minder productie capaciteit en betere opbrengsten alleen. Of zou er misschien zoals gepland meer rode ballen uit Marokko komen? Over deze afspraken horen we de heer Duyzer niet.

 • no-profile-image

  wilfried servette

  is net hetzelfde in vlaanderen boertjes maar werken en onze vakbond aardig wat aandelen kopen van KBC en dan een vergadering geven crisis in de landbouw laat me lachen we zien nu geen enkele landbouw(oplichter) of liever voorlichter de boer opgaan ze durven niet meer de koeien volgen zoals de varkens eens het quotum is afgeschaft

 • no-profile-image

  George Soros

  @Melkveehouder. De opmerking dat de Rabobank de gezinsbedrijven op zeep helpt doet er niet toe. Deze bank is geworden tot een grootbank.Deze willen enkel geld verdienen.Bij deze geldt als extra dat zij de AAA status heeft...Met als onderpand de gronden van haar leden...... Economie is simpel. Geld verdienen !! Hoe, DAT maakt niet uit.

 • no-profile-image

  x

  Exact wat ze zelf verwacht hadden.
  Zal de komende 15 jaar weer niet anders gaan

 • no-profile-image

  a hamstra

  ER IS MAAR EEN BOER DIE ER BETER VAN WORD Z.L.T.O/L.T.O .Deze multinational. Wolf in schaapskleren. Heeft nu zo veel macht, DAT DE OVERGEBLEVEN BOEREN ALS SLAAF VERDER MOETEN.

 • no-profile-image

  Klaas

  Een terechte nuancering van het belang van de land en tuinbouw voor onze economie. Het belang van de greenports neemt af. De greenports dreigen het wallonie van ons land te worden met een structureel lager inkomenspeil, bijdrage aan onze BNP, opleidingsniveau en omgevingskwaliteit dan de rest van NL. De greenports zijn een politiek mantra dat niet correspondeert met de economische werkelijkheid. Wellicht het regeerakkoord hier nog op aanpassen. De greenports moeten andere perspectieven krijgen waardoor deze gebieden zich economisch minder eenzijdig ontwikkelen en anderen mensen dan agrariers en polen er ook willen wonen en ondernemen.

 • no-profile-image

  veehouder

  Allemaal in 2015 een koeien of varkensstal erbij en deze trend zet zich versterkt voort.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.