Home

Achtergrond

Meetmethode voor betere rantsoenbepaling

Veevoerfabrikant Hendrix UTD heeft een nieuwe methode ontwikkeld voor de voederwaardemeting van gras en mais.

Daarmee kunnen veehouders preciezer voeren en hoeven koeien ook minder snel ontregeld te raken. Dit vertaalt zich volgens Hendrix UTD in een extra resultaat van 75 euro per koe per jaar bij een productie van 8.500 kilo melk per jaar. Dit wordt met name veroorzaakt door de betere voerefficiëntie die kan worden bereikt met het nieuwe meetsysteem.

Groot verschil tussen de nieuwe methode, die Hendrix UTD Newton noemt, en de bestaande analysemethoden is dat de nieuwe methode een stuk nauwkeuriger is bij de bepaling van de ruwvoerkwaliteit. Dit komt door het gebruik van infraroodtechniek bij het bepalen van de voereigenschappen – de Nabij Infrarood Reflectie Spectroscopie (Nirs) – gecombineerd met betere kennis over de vertering van ruwvoer in de pens. Die heeft Hendrix UTD opgedaan bij experimenten op eigen proefbedrijven.

Volgens de nieuwe methodiek laat een klant van Hendrix UTD zijn voer bemonsteren door Blgg. Die analyseert het voer met behulp van de Nirs-methode en vertaalt dit naar een voeradvies. Daarbij kan, in tegenstelling tot bemonstering volgens de oude methodiek, niet alleen worden aangegeven wat de chemische samenstelling van het voer is, maar ook kan worden verteld hoe een kuil zich bij vervoedering gaat gedragen.

Of registreer je om te kunnen reageren.