Home

Achtergrond 284 x bekeken 2 reacties

Loting SDE-regeling funest voor prachtige initiatieven

Adviesbureau E kwadraat en de Biogasbranche zijn het zat. Veel plannen van vooruitstrevende ondernemers blijven liggen omdat de regels uitvoering ervan onmogelijk maken. Onaanvaardbaar, zegt Douwe Faber, directeur van E kwadraat.

E kwadraat advies en de Biogas Branche Organisatie willen geen loting meer in de SDE (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie). Kamerleden wordt gevraagd voor een alternatief.

Biomassavergisting heeft een enorme potentie in Nederland. De afgelopen vijf jaren zijn ruim honderd installaties in bedrijf genomen en vele ondernemers hebben voorbereidingen getroffen om te starten. Door de huidige regelgeving in Nederland wordt de ontwikkeling van hernieuwbare energieproductie echter sterk beperkt. In de SDE- regeling is geregeld dat er een bepaald budget beschikbaar wordt gesteld om de onrendabele top op te kunnen vangen. Dit budget is echter te beperkt voor de concrete interesse.

Recentelijk zijn de laatste SDE-beschikkingen 2010 afgegeven door het AgentschapNL en wederom zijn vele initiatiefnemers teleurgesteld vanwege budgetuitputting. Het gaat hierbij om driekwart van de aanvragers! Dit is nu al een paar jaar het geval.

Voor de SDE-regeling bestond de MEP (Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie). Nadat deze in 2006 abrupt werd stopgezet ontstond een vacuüm. Een overgangsregeling ter compensatie voor vergevorderde plannen en een eerste jaar met SDE waarvan echter geen enkele installatie rendabel geëxploiteerd kon worden, was het gevolg. Tot maart 2009 is er een soort stuwmeer van aanvragers ontstaan die staan te popelen om aan de gang te kunnen met hun project.

Door de huidige regelgeving neemt de animo snel af. Prachtige projectinitiatieven worden uitgeloot met uiteindelijk het onvermijdelijke afstel. Immers, trekken aan een dood paard heeft weinig zin. Wel hebben deze ondernemers vaak veel kosten gemaakt om zo ver te komen.

Daarnaast worden ondernemers ontmoedigd om überhaupt met voorbereidingen te beginnen vanwege de grote onzekerheid van daadwerkelijke realisatie. Men gaat geen tienduizenden euro’s investeren in vergunningen en haalbaarheidsbepalingen, wanneer vervolgens loting bepaalt of het project doorgaat.

Onze klanten vinden dit niet langer acceptabel. Vandaar dat E kwadraat advies, samen met de Biogas Branche Organisatie (BBO), het initiatief heeft genomen om politiek Nederland duidelijk te maken dat dit niet langer kan. Het moet in Den Haag duidelijk worden dat de huidige regeling onvrede, onmacht en eliminatie van ontwikkelingen betekent. Wij moeten kamerleden met de neus op de feiten drukken om ervoor te zorgen dat er vanuit de Tweede Kamer druk op het huidige beleid komt.

Dat vele ondernemers steeds worden teleurgesteld is onaanvaardbaar, zeker als we weten dat er een pot met geld van vele honderden miljoenen op de plank ligt uit ongebruikte MEP-beschikkingen voor initiatieven die nooit zijn gerealiseerd. Dit geld is gereserveerd voor hernieuwbare energieproductie, maar wordt nooit gebruikt. Laten we dat dan inzetten om bovenstaand probleem op te lossen.

Het kabinet Rutte heeft in het regeerakkoord opgenomen dat de SDE-regeling wordt opgevolgd door een SDE+- regeling. De grootste verandering is de wijze van financiering van de regeling, door een opslag op de energierekening van de gebruiker te heffen. Dit zal vanaf 2012 het geval zijn. Naast deze aanpassing zal ook de lotingmethode aangepast moeten worden. Met deze wijzigingen ontstaat een betere regeling die de duurzaamheiddoelstellingen realiseerbaar maken.

In 2011 zal de bestaande regeling nog doorlopen aangezien het kabinet niet op zo’n korte termijn nieuw beleid kan maken en omdat er al budget beschikbaar was gesteld. De minister kan de loting volgens ons al in 2011 uitbannen. De toekenning van SDE aan initiatiefnemers kan onder bepaalde voorwaarden waarbij meer budget voor deze categorie zorgt voor een afname van het stuwmeer.

Verschillende initiatieven hebben zich inmiddels gemeld om de petitie te ondersteunen. Wij hopen dat vele uitgelote aanvragers zich nog melden, zodat wij een sterke vuist kunnen maken waar men niet om heen kan.

Douwe Faber is directeur van adviesbureau E kwadraat

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    vergisterboer

    degene die het meest aan de subsidies verdiend hebben en verdienen zijn de advies bureaus en de toeleveranciers van grondstoffen. die gene die verliezen zijn de boeren vaak zelf en niet alleen maar geld vaak ook nog hun vrouw en vrijheid

  • no-profile-image

    energie

    klagen dat je geen subsidie krijgt, dat komt sterk over

Of registreer je om te kunnen reageren.