Home

Achtergrond

Laag btw-tarief niet voor alle leveringen paarden

Het verlaagde btw-tarief van 6 procent geldt volgens de Advocaat-Generaal (AG) van het Europese Hof niet voor alle leveringen van paarden.

Nederland past het verlaagde btw-tarief toe op de levering van alle paarden. De Europese Commissie (EC) is het daar niet mee eens en is daarom een niet-nakomingsprocedure gestart. Volgens de EC is het verlaagde tarief namelijk alleen van toepassing op de levering van paarden die bestemd zijn voor menselijke of dierlijke consumptie.

AG Bot van het Hof van Justitie concludeert dat het verlaagde btw-tarief voor de levering van paarden alleen van toepassing is als het paard dat het voorwerp van de transactie vormt voor menselijke of dierlijke consumptie is bestemd. De AG overweegt hierbij dat voor de toepassing van een verlaagd btw-tarief op levende dieren de voorwaarde geldt dat die dieren behoren tot een soort die in het algemeen of gewoonlijk bestemd is voor menselijke of dierlijke consumptie.

Ten aanzien van paarden geldt volgens de AG echter dat zij niet een dergelijke bestemming hebben, omdat paarden ook als huisdier worden behandeld of als wedstrijdpaard worden gebruikt. De AG leidt hieruit af dat het verlaagde btw-tarief bij paarden uitsluitend mag worden gehanteerd als het paard dat het voorwerp van de transactie vormt, zelf voor menselijke of dierlijke consumptie bestemd is.

Meer informatie: Advocaat-Generaal HvJ EG, 5 oktober 2010, nr. C-41/09

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.