Home

Achtergrond

LTO Noord: zoutwinning ten koste van 45 boeren

Circa 45 boeren en tuinders in de Friese gemeente Menaldumadeel zien hun productiviteit dalen wanneer de geplande zoutwinning doorgaat.

Dat zegt belangenbehartiger LTO Noord provincie Fryslan. De zoutwinning leidt volgens de milieu-effectenrapportage tot een bodemdaling van op het diepste punt 40 cm. De organisatie stuurde een zienswijze naar het ministerie van Economische Zaken. Hierin pleit LTO Noord provincie Fryslan voor zoutwinning bij de wadden in plaats van op het land. Uit de milieueffectenrapportage die opdrachtgever Frisia Zout liet opstellen blijft dat zoutwinning onder het Wad voor het milieu beter is.

Frisia Zout wil liever onder het Wad en onder land zout winnen, zodat het risico van een beperkte opbrengst gespreid is. Volgens beleidsadviseur Jan Galema van LTO Noord provincie Fryslan wordt de waterhuishouding volkomen overhoop gegooid door de verwachte bodemdaling, terwijl bovendien de grond in waarde daalt.

"Frisia Zout heeft een commercieel belang en dat mag niet ten koste van ons belang gaan. Boeren worden geconfronteerd met brak water in sloten, en hogere kosten voor stuwen en bemaling, en de status van hoogwaardige grond gaat verloren."

Of registreer je om te kunnen reageren.