Home

Achtergrond

LTO Noord wil onmiddellijke aankoopstop in IJsselmonde

LTO Noord heeft GS van Zuid-Holland per brief gevraagd de aankoop van landbouwgronden in het 600 hectare grote plan Buytenland op IJsselmonde onmiddellijk stop te zetten of op te schorten.

Reden voor dit verzoek is de hernieuwde discussie over de gewenste ontwikkelingen op IJsselmonde die mogelijk noodzakelijk zijn door bezuinigingsmaatregelen van het kabinet, aldus LTO Noord.

De regio pleit al jaren voor een plan met een boervriendelijk karakter, aldus de organisatie. Aankopen verslechteren volgens haar nodeloos de landbouwkundige situatie. Nu de Provincie Zuid-Holland haar natuur- en recreatieplannen moet herprioriteren, vraagt ook het breed gedragen 'Platform Polders Albrandswaard' de Tweede Kamer om de inrichtingsplannen voor dit gebied te herzien. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij het ter discussie stellen van meerdere besluiten over natuurgebieden in Nederland en andere besluiten, waaronder ook het Kierbesluit.

LTO Noord steunt dit verzoek omdat daarmee een groot deel van dit uitstekende landbouwgebied in stand kan blijven. LTO Noord pleit er voor dat de beschikbare gelden worden gebruikt voor plannen met meer urgentie, nut en noodzaak, of plannen waarvoor wel een groot draagvlak bestaat. LTO Noord overweegt ook om het verzoek bij een rechtbank voor te leggen in het geval van een afwijzing.

Of registreer je om te kunnen reageren.