Home

Achtergrond

'Kleine groei het nieuwe telen gunstig'

Het areaal groenteteelt volgens principes van het nieuwe telen groeit in 2011 met circa 7 hectare naar in totaal ruim 18.

Dat geleidelijke groeiproces is gunstige, zegt Aat Dijkshoorn, projectmanager energie bij het programma Kas als Energiebron. “ Het is beter als bedrijven gericht de techniek invoeren, dan dat er tien opspringen en concluderen dat de techniek nog niet uitontwikkeld is.”

Op een bijeenkomst over het nieuwe telen op de Horti Fair rekende Dijkshoorn voor dat drie tomatenbedrijven in 2011 telen volgens het energiebesparende principe. Deze bedrijven werken al minstens een jaar met de teeltwijze. Bij paprika en komkommer starten twee bedrijven in de praktijk. Volgens Dijkshoorn komt in 2011 bij het programma het accent te liggen op toepassing in bestaande kassen, in plaats van nieuwbouw, maar ook op beter isolerende schermen.

De techniek is nog duur en zonder subsidie vanuit de MEI-regeling nog niet rendabel, erkent hij. Het programma wil de gelden uit de MEI-regeling dan ook zo goed mogelijk inzetten. Zo wijst Dijkshoorn telers erop dat ze toegekende MEI-subsidie voor aardwarmteplannen ook kunnen omzetten voor het nieuwe telen. De investering voor aardwarmte is door de crisis vaak te duur, waardoor de gelden verloren dreigen te gaan voor de sector. “ Veel telers weten niet dat ze de MEI-subsidie kunnen omzetten, maar als we ze erop wijzen blijkt dat bedrijven sowieso niet in staat zijn te investeren.”

Of registreer je om te kunnen reageren.