Home

Achtergrond

Kamer wil opheldering kabinet over polder Zuidoord

De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over de plannen om de polder Zuidoord (Zuid-Holland) onder water te zetten.

De vaste Kamercommissie LNV heeft hier vanmiddag om verzocht.

De Kamer wil weten hoe deze plannen zich verhouden tot het regeerakkoord van het aanstaande kabinet. Daarin staat bepaald dat er geen nieuwe besluiten tot ontpoldering worden genomen en dat bestaande plannen worden heroverwogen. Bovendien wil de Kamer weten of de rijksoverheid bijdraagt aan de voorgenomen ontpoldering van Zuidoord.

In de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland ligt morgen het besluit voor over de toekomstige bestemming van de polder.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.