Home

Achtergrond 562 x bekeken

Geruisloze overdracht quota voor fiscus niet altijd mogelijk

Agrariërs kunnen productiequota alleen 'geruisloos' voor de fiscus overdragen als daarmee sprake is van de overdracht van een zelfstandig onderdeel van de onderneming.

Dat stelt het ministerie van Financiën in een besluit dat minister Jan Kees de Jager heeft gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit heeft betrekking op allerlei quotumvormen: melkquotum, bietenquotum, maar ook varkens- en pluimveerechten.

Als het hele quotum wordt overgedragen, ook al is dat bijvoorbeeld aan twee of meer kinderen die het bedrijf voortzetten, dan ziet de fiscus dit als de overdracht van een zelfstandig bedrijfsonderdeel, en kan het quotum geruisloos worden overgedragen.

Dat geldt ook als de overdrager een deel van het quotum met grond en bedrijfsmiddelen overdraagt. Draagt hij een deel van het quotum zónder grond en bedrijfsmiddelen over, dan is geruisloze doorschuiving niet mogelijk.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.