Home

Achtergrond

Fiscus coulant voor opvolgers bij pachtersvoordeel

De Belastingdienst slaat pachters later dan wel voor minder aan als sprake is van een zogeheten pachtersvoordeel op landbouwgrond.

Dat heeft minister van Financiën Jan Kees de Jager besloten. De Jager hoopt hiermee belemmeringen bij de bedrijfsopvolging van de pachters weg te nemen. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

Van een pachtersvoordeel is sprake als een pachter door hem gepachte grond in eigendom verkrijgt voor een prijs onder de vrije marktwaarde. Over dit voordeel moet in beginsel inkomstenbelasting worden betaald.

In het geval van een 'eerste pachtersvoordeel' (dat is als de pachter geen familie is van de verpachter) kan de heffing worden doorgeschoven naar de bedrijfsopvolger. Dat heeft als voordeel dat de bedrijfsoverdrager meer middelen overhoudt om zijn opvolger bij te staan.

Bij een 'tweede pachtersvoordeel' (pachter is wel familie van de verkopende verpachter) kan het voordeel deels worden vrijgesteld van inkomstenbelasting, namelijk voor zover bij de overdrager door de landbouwvrijstelling geen sprake was van een belastbaar voordeel. Ook deze maatregel is bedoeld om de bedrijfsopvolging te vergemakkelijken.

Genoemde versoepelingen bij pachtersvoordeel gelden ook bij vererving van de grond en bij het overlijden van de eigenaar van de grond waarop pachtersvoordeel berust.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.