Home

Achtergrond

EP: ook melkfonds in 2011

Als het aan het Europees Parlement ligt kan de zuivelsector ook volgend jaar een extra bijdrage van 300 miljoen euro tegemoet zien. Het is een van de wijzigingen van de EU-begroting voor 2011, waarmee een meerderheid van het EP gisteren instemde.

Vorig jaar trok de EU ook 300 miljoen euro extra uit voor de melkveehouderij. Dit ’melkfonds’ was gecreëerd op voorspraak van de ruim twintig lidstaten, onder aanvoering van Frankrijk, die moeite hebben met het afschaffen van de quotering. De landen vrezen dat hun veehouders het op een vrijere zuivelmarkt afleggen.

Nederland was destijds geen voorstander van het melkfonds. Niettemin kon de Nederlandse zuivelsector vorig jaar bijna 25 miljoen euro tegemoet zien (het extra geld werd verdeeld op basis van het nationaal quotum). Toenmalig minister Gerda Verburg wilde het geld aanvankelijk besteden aan structuurmaatregelen, maar EU-regels verhinderden dat. Uiteindelijk kregen Nederlandse melkveehouders 0,2 cent per kilo quotum extra.

Het begrotingsvoorstel van het EP wijkt nauwelijks af van dat van de Europese Commissie, met in totaal 130 miljard euro aan betalingen en 143 miljard euro aan vastleggingen. De EU-lidstaten spraken zich eerder uit voor een krappere begroting. Ze willen minder uitgeven aan cohesiegelden, landbouw en aan EU-ambtenaren.

Volgende week beginnen de lidstaten en het EP overleg om tot overeenstemming te komen over de begroting voor 2011.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.