Home

Achtergrond 40 reacties

Dierenartsen willen ingrijpen in de Oostvaardersplassen

De beroepsorganisatie van dierenartsen KNMvD wil een einde aan het dierenleed in de Oostvaardersplassen, en pleit voor afschot vóór de winter. De organisatie schrijft dit in een verklaring.

De KNMvD meent dat aan het einde van de winter de draagkracht van de Oostvaardersplassen wordt overschreden. In het gebied lopen heckrunderen, konikpaarden en edelherten Er is niet genoeg voedsel aanwezig waardoor veel dieren sterven van de honger. Hierdoor lijden dieren onnodig.

De KNMvD stelt dat er een zorgplicht is ten opzichte van de grote grazers in het natuurgebied. "Deze dieren zijn hier namelijk door de mens neergezet en kunnen onder barre omstandigheden niet migreren naar elders, wat ze in de vrije natuur wel zouden doen", aldus de organisatie. Moreel gezien moeten de grote grazers volgens de KNMvD beschouwd worden als gehouden dieren en heeft ieder dier afzonderlijk een intrinsieke waarde. Voor dierenartsen mag de zorgplicht voor het welzijn en de gezondheid van het individuele dier niet ten koste gaan van het doel van het natuurgebied.

De dierenartsen pleiten voor afschot. Vóór de winter zou een aantal dieren moeten worden afgeschoten waardoor de overlevingskansen van de overgebleven dieren stijgen en hun welzijn zal verbeteren. Het vlees van deze gezonde dieren zou verkocht kunnen worden.

Tijdens de afgelopen lange winter ontstond ophef rond de ruim drieduizend herten, konikpaarden en runderen in de Oostvaardersplassen. Een meerderheid in de Tweede Kamer vond dat de dieren, tegen de uitgangspunten van natuurlijk beheer in, moesten worden bijgevoerd omdat ze door de sneeuw en vorst niet konden grazen. Deskundigen onder leiding van oud-staatssecretaris Dzsingisz Gabor komen binnenkort met een advies hoe het verder moet met het beheer van de grote grazers in dit natuurgebied.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  vlees is altijd lekker

  He, vlees = moord, ga ff bij een puzzelblad werken of zo, of je moeder plagen. Dit forum is niet bedoeld om vieze praat te uiten.

 • no-profile-image

  boerke

  Weet je wat? we gaan de volgende allemaal op Geert stemmen(doe ik bijna al), dan wordt het probleem van een te grote Heck- en konigpopulatie (of hoe heten die dieren ook weer) ook eindelijk eens opgelost.

 • no-profile-image

  Demeter

  Ik snap niet waarom SBB niet voor de winter een deel van de kudde bijeendrijft en naar het abattoir brengt. Of als dit niet kan door een snipper laat schieten en het kadaver naar de Rendac. Dit scheelt zoveel negatieve publiciteit.

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Welja. Onder de schuilnaam 'de natuur hoort in boeren hand' doet er hier een waanzinnige zijn bek open. Hé krankzinnige: teruggeven???? De Ovpl bennen in 1968 drooggevallen en zijn in 42 jaar nog geen seconde in boerenhanden geweest. Wél in de klauwen van de boerenhufters van SBB. Helaas!

 • no-profile-image

  Dierenvriend

  Goed werk dierenartsen, het crimineelgedrag van dat natuur en milieuvolk moet maar is afgelopen zijn! Mensen die goed met hun dieren omgaan worden voor kampbulen uitgemaakt, zelf laten ze de dieren aan de hongerdood sterven!

 • no-profile-image

  Rein

  De beleidsambtenaren die verantwoordelijk zijn voor dit drama in de Oostvaardersplassen zouden ze zelf moeten ´opbergen´ in dit gebied.En er dan een aantal hongerige roofdieren bij moeten plaatsen.
  Hele volksstammen hebben nog geen steeds geen respect voor dieren.

  Een dier is een dier,een mens een beest.

 • no-profile-image

  de natuur hoort in

  laaten wu zo snel mogelik de oostvaardersplassen. trug geefen aan de landbouw. dan zijn die dieren ook van dat leet ver lost. en laaten wu die meloten die dit allemaal heben ver oorzakt in een inrigting doen

 • no-profile-image

  Jachtliefhebber

  Hola, meneer Van Gaalen, hebt u de spelregels van dit forum al gelezen? Je moet anderen niet aanzetten tot dubieuze praktijken. Dus moet u het helaas toch gewoon zelf doen

 • no-profile-image

  Vlees

  Dit vreselijke dierenleed in de Oostvaardersplassen moet uiteraard zsm aangepakt worden! Maar natuurlijk niet middels afschot! Geef die dieren gewoon extra te eten in tijden van schaarste. Trouwens als die dierenartsen dan toch bezig zijn met zich druk te maken, kunnen ze meteen stelling nemen tegen het ongekende dierenleed in de bio-industrie! Tientallen miljoenen dieren die dagelijks onder erbarmelijke omstandigheden leven in de hel die vlees-industrie heet, omdat mensen zo nodig een stuk lijk op hun bord willen hebben.

 • no-profile-image

  Rene Meijers

  Nu zijn we ver genoeg, langzaam wordt het duidelijk,natuur gemaakt door kantoormensen is duidelijk tuintjeswerk. En zo belanden we in een nieuw soort bioindustrie.................Beestjes en plantjes exploiteren die op plaatsen die er helemaal niet voor geschikt zijn ........

 • no-profile-image

  eindelijk begint het te dagen

  De wal keert het schip van de zgn. 'grote grazers', maar hetzelfde gaat op voor de kleinere grazers: het is een utopie om je voor te stellen dat de natuur compleet maakbaar zou zijn. Afschieten die boel en opeten. Ieder fatsoenlijk mens met een goeie spuit krijgt de 1e week een plekkie langs de spoorlijn. De tweede week mag er geschoten worden vanaf de toerwagen achter de trekker, de derde week mag je het gebied in.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Er zijn gelukkig nog mensen in Nederland met moreel besef, en laten ze die Frans Vera zo snel mogelijk op laten nemen in een gesloten inrichting

 • no-profile-image

  wakker

  aangifte doen wegens dierenmishandeling!

 • no-profile-image

  boerin a

  Reed gister met de trein door de oostvaardersplassen. Diep triest om te zien dat het volledige terrein nu al compleet kaalgevreten is en vertrapt. De winter moet nog beginnen !! Het wordt weer een drama als er niet ingegrepen wordt. Dit heeft niets met natuur te maken maar wel met heel veelbeesten opsluiten in een gebied dat bijna geen voedsel meer heeft. Dit laatste is in Nederland strafbaar. Wij als veehouders zijn verplicht goed voor onze beesten te zorgen, zieke dieren in het land en je heb zo de polite of dierbescherming op je nek. En terecht. Als je dieren houdt moet je er goed op passen.
  Waarom kan dit toch doorgaan en is er geen instantie instaat om in te grijpen ? Ik kan het gewoon niet aanzien wat daar gebeurt. Iedereen ziet het en kijkt er naar en ondertussen worden daar alle wetten wat direnwelzijn en mestvervuiling betreft overtreden.
  Overheid grijp in !!!!

 • no-profile-image

  DIER

  Ja. de winter komt er weer aan en we gaan er weer eens over praten. Alleen praten, want we doen niks. Er MOET EEN OPLOSSING KOMEN VOOR DEZE DIERENMISHANDELING. Als afschot de enige mogelijkheid is, dan moet dat maar. De winter door laten kreperen kan niet. Ook al jagen die veeartsen, ze willen toch het beste voor die beesten. Als je daar niet meer van uit kan gaan, kun je niks regelen en blijft het probleem. Over de aantallen lopen de meningen ver uiteen. Insiders kunnen toch wel tellen ?

 • no-profile-image

  J. van Gaalen

  Er komt of is nu toch dierenpolitie? Dan is er een mooie eerste taak voor hen weggelegd, n.l. die criminele organisatie oppakken die verantwoordelijk is voor deze internationale schandvlek van Nederland. De dierenpartij doet hier inderdaad niets aan. Gerda Verburg, dochter van een veehouder redeneerde vorig jaar als volgt, als éénderde sterft van de honger, dan hebben de overblijvende dieren het toch goed.
  Hoe komt zo'n mens aan zo'n functie? Langs de A6 staan toeristische borden met ''Oostvaardersplassen'' en een tekening van een rondcircelende buizerd erop. Graag zou ik deze vogel vervangen zien worden voor een afbeelding met karkassen, zodat iedereen die er langs komt aan dit jaarlijkse drama herinnert wordt.
  Alle actievoerders succes gewenst!

 • no-profile-image

  Monique Vos

  Wat "even" vergeten word is het volgende: .................................."De Oostvaardersplassen ontstonden min of meer toevallig toen begin jaren zeventig,
  door een teruglopende economie, een gepland industrieterrein bij Lelystad niet meer werd

  ontwikkeld.

  Het ongeveer 5600 hectare grote gebied werd omgetoverd tot een natuurgebied,
  uitermate geschikt voor een grote variëteit aan vogels.

  Om het gebied open te houden voor onder andere ganzen, werden er in 1983
  34 heck runderen uitgezet als deel van het grote grazers project.

  Dit werd in de jaren erna opgevolgd door het uitzetten van 18 konikpaarden (1984)
  en 48 edelherten. (1992/1993)

  Hiervoor was 2000 hectare droog land beschikbaar.

  Doordat de grote grazers geen natuurlijke vijanden hebben in het Nederlandse natuurgebied,
  zijn de populaties uitgegroeid tot gigantische proporties.

  Op dit moment leven er zo’n 550 stuks heck runderen, 1200 konikpaarden en 2200 edelherten.

  Door deze toename van grote grazers wordt het gebied en zijn draagkracht echter ernstig aangetast.

  Bos en plantrijke gebieden veranderen in grote open vlaktes.

  Resultaat hiervan is dat de populatie vogels (waar het gebied in de eerste instantie voor bedoeld was)
  langzaam verdwijnt.  Doordat het landschap verandert en de populatie grote grazers toeneemt,
  neemt het aanbod van voedsel in de winter af.

  Gevolg is een ieder jaar terugkerende hongerwinter voor de grote grazers, aangezien de
  normaal migrerende dieren, niet kunnen wegtrekken van de vlaktes door de aanwezigheid van een hekwerk.  Sterftecijfers lopen hoog op doordat ieder jaar honderden dieren verhongeren in het afgesloten gebied..................................
  Lieve Mensen, die zich dieren"LIEF"hebbers noemen, wilt u dit werkelijk de grazers aandoen? Ze langzaam laten verhongeren? Verplaats u zich eens in een situatie dat U VOOR UW OGEN ZIET DAT EEN HUISDIER, opgesloten achter een omheining, LANGZAAM VERHONGERT. KUNT U DAT AANZIEN???? Laat u dat toe? Of laat u, dierenliefhebber die u bent, het dier inslapen?????! Lieve mensen, als u werkelijk dierenLIEFhebbers bent, laat dan Jagers deze dieren verlossen van zo'n onnoemelijk gruwelijk einde. Word wakker! Wees echte DierenLIEFhebbers, geen DierenLEEDhebbers!!!! Dierenartsen (die deze opleiding hebben gedaan uit liefde voor het dier anders doe je dat niet) staan er vierkant achter, waarom u niet???

 • no-profile-image

  logisch denker

  De vrijkomende ruimte rond de Oostvaardersplassen kan prima bewoond worden door linkse rakkers, groene kliek en de alto-nozems.

 • no-profile-image

  Mar

  Wat 'n idioterie is dit zeg.
  Er worden dieren door de mens daar neergezet en het is of verhongeren of afschieten.
  Waarom worden die dieren daar dan neergezet als dit er van gaat komen ieder jaar.
  Dan kun je er beter 'n mooi moeras van maken of 'n bos en dat zijn gang laten gaan,maar dit is echt van de gekke.
  Moet je weer typisch mens voor zijn om zoiets te verzinnen,wat 'n domheid!

 • no-profile-image

  J@gertje

  Mar, Er worden een paar dieren uitgezet in een heel grote ruimte met hekken er om heen.
  Die dieren hebben voldoende voedsel en krijgen jongen en de populatie loopt hierdoor steeds verder op.
  In de zomer is er voldoende voedsel dus de populatie blijft stijgen tot er in de winter te weinig voedsel overblijft.
  Omdat de populatie niet tijdig gereluleerd wordt onstaat er dus hoger en ellende.
  Daarom is geen wildbeheer nog steeds wanbeheer.
  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  spotvogel

  Rond de 3000???? Het waren in herfst 2009 minstens 2000 heckrunderen, 2200 herten en 2600 koniks. Totaal tegen de 7000 grote grazers! Daarvan waren er volgens mijn eigen gegevens in april 2010 nog 450 heckrunderen, 1050 herten en minder dan 1000 koniks in leven. Of stervende!! Het is van de krankzinnige dat dierenartsen (veel van die lui zijn trouwens hobbyjagers! Met als meest afschuwelijk voorbeeld Rowdy Jetze Plantema te Hardenberg
  !) pleiten voor afschot. Absoluut onnodig, want de kuddes kunnen heel makkelijk in reeds jarenlang aanwezige kralen bijeen gedreven worden. Dan is een precieze selectie mogelijk en kunnen ook stieren, plaatsherten en hengsten gesteriliseerd worden. Beste Mar, jij hebt volkomen gelijk. De ovpl WAS het grootste ongestoorde zoetwatermoerasecosysteem van West Europa maar werd door bloeddorstig hobbyjager en vrijetijdspaffend NB-consulent Harm de Jong (levenslang betaald door de Nederlandse belastingbetaler!) en zijn brother in crime 'het Amsterdammertje' Frans Vera omgevormd tot ruecksightsloze dierenmishandelplaats. Er zijn daar nooit 2000 droge bunders geweest. Feit is, dat er maximaal 1400 ha begraasbaar is en dat er jarenlang tussen 7000 en 8000 grote grazers in de Ovpl liepen. Vandaar ook het massacre van afgelopen winter (en feitelijk ook al in 2008/09). Mooi dat dierenartsen zich er tegenaan bemoeien. Maar hun pleidooi voor AFSCHOT zou wat mij betreft de landelijke cliëntelen tot diep nadenken mogen aansporen. Want erg veel van die veelverdiendende en esculaapvoerende "dierenliefhebbers' knallen er in hun vrije tijd als kermisklanten op los. Daarom zou ik het wel fair vinden als iedere gevestigde dierenarts een eventueel lidmaatschap van enig jachtgezelschap duidelijk kenbaar zou maken. Dan weten baasjes/ bazinnetjes op voorhand hoe 'dierendokter' tegenover de zichzelf uitlatende huisdieren staat! Want laten wij elkaar geen mietjes noemen: per jaar schieten hobbyjagers in dit land enkele honderdduizenden huispoezen aan flarden!Jawel: als zij zich niet inlikken bij schoolbesturen om schooljeugd te kunnen indoctrineren met hun jachtleugens, dan leeft dat gajes zich wel uit op loslopende poezen. Dat vertellen ze mij zélf, dus laat ik jagers nu eens op hun woord geloven!

 • no-profile-image

  boerke

  .....en dan gelijk de beleidsmakers en het gehele management van SBB van hun hoge post afhalen en met een zeis (en weet ik veel wat voor primitief gereedschap er nog meer nodig is) en onderhoudswerk laten doen tussen de koeien in dat gebied. Nu is het potdorie genoeg geweest in dit land. Met de regering die we nu hebben moet het toch mogelijk zijn de bezem er eens goed door te halen. Vindt U ook niet??

 • no-profile-image

  ouwe snoeperd

  Waarom gaan we geen leeuwen importeren vanuit Afrika? Die leeuwen eten dan wel de grote grazers op.

 • no-profile-image

  Monique

  De oplossing is simpel: de overtollige dieren eruit vangen en verkopen. Desnoods als slachtdieren. Maar ze laten verhongeren is gewoon dierenmishandeling. Nederland is te klein en te vol gebouwd om echte natuurgebieden te hebben.

 • no-profile-image

  koetje

  Nee tellen kunnen ze niet,ze wachten op de WUR want die heeft opdracht gekregen om een wetenschappelijke telmethode te ontwikkelen,ja dat wordt lachen!!

 • no-profile-image

  ik stond erbij

  Ja laten wij ook eens lol hebben, laat de WURmeiskes eens wat in elkaar draaien. Over vier jaar klaar. Goed gewerkt hoor, je krijgt een bul.

 • no-profile-image

  snoeper

  Nee nee, we gaan vanavond lekker er op uit. Herkauwer zal er niet bij zijn, maar hij mag het wel uit de krant lezen. We schieten de man een paard (goeiedag zeg) en dat voorlopig een paar weken lang!!! Nederland is nog zo slecht land niet. Laat die linkse snoeshanen maar gauw weer wat in dat hek stoppen, wij zorgen wel voor het wildbeheer.

 • no-profile-image

  HANS

  Spotvogel , de kralen kun je mooi gebruiken voor de selectie, als je de zwakkere dieren er uit haalt en de stieren ,hengsten en bokken minimaliseerd en deze voor menselijke consumptie besteed is gewoon de beste oplossing . Door weg te vangen is misschien afschot nagenoeg niet nodig . Dit zal wel jaarlijks moeten gebeuren en de aantallen moeten drastisch omlaag . GEGROET HANS

 • no-profile-image

  Realist

  Heb dit zelfde al in meerere fora geschreven!
  Of de hekken weghalen, of de populatie voor de winter op een sterke brengen die in het gebied kan overleven.

  Mocht verkoop van het vlees te commercieel zijn, dan kan het weg via de voedselbank, maar de huidige manier is dierenmishandeling.

 • no-profile-image

  mooi plekje om

  hans zit te vissen dat doet ie altijd in zijn vrijetijd.....

 • no-profile-image

  varkenshouder

  volgens mij is vlees=moord is hans!!!
  of niet hansje, waar ben je toch met je nutteloze reactie's!!
  Ben is gewoon reeël!

 • no-profile-image

  henk

  Goede aktie van de dierenartsen! Ik laat me niet verleiden door grof taal gebruik te uiten, maar laten de mensen de vinger aan de pols houden voorwat betreft grazers in natuurgebieden in de maanden na nieuwjaar. Becometariseren en foto's maken, die in de media brengen, DAAR zijn die natuurclubs zeer gevoelig voor! En geen rondleidingen aksepteren van die beheerders, die houden mensen voor het zootje, er zelf op uittrekken en fot's maken , enz. Nogmaals zeer goed idee van de dierenartsen, er zijn vast meer organisaties die zich hierbij willen aansluiten. groetjes.

 • no-profile-image

  snoeper

  @spotvogel: wat zit je toch de blaten tegen de dierenartsen. Jacht is per defintie niet verkeerd. Dierenartsen zijn per definitie niet verkeerd. Besteed je tijd toch liever ergens anders aan dan om zgn. feiten bij elkaar te vegen en neer te plempen. Raak ik geenszins van onder de indruk. Overdosis feiten gaat nog helaas steeds samen met een denkkronkel. Je kunt beter een goede spuit kopen en schietles nemen. Natuur in handen van bedlegerige computernerds kan niet beter zijn dan in handen van boeren.

 • no-profile-image

  gesprekspartner van hans

  hans?

 • no-profile-image

  goedgelovig

  Beste ??, De enige speciale status van SBB is volgens mij dat zij uitgezonderd zijn van de boswet. Gegroet.

 • no-profile-image

  ??

  " Dan weten baasjes/ bazinnetjes op voorhand hoe 'dierendokter' tegenover de zichzelf uitlatende huisdieren staat!"

  Heeft niks met elkaar te maken spotvogel. Niet elke jager is verkeerd, niet elke allochtoon is een misdadiger, Niet iedereen volgt René Danen, ga maar door, je scheert mensen nu wel HEEL makkelijk over 1 kam! Trouwens Rowdy Jetze Plantema is een goed veearts, alleen Wakker Dier die een ongekende geld instroom heeft net zo lang zitten bekvechten in de rechtzaal dat ze die man kapot probeerde te krijgen.

 • no-profile-image

  Jan van der Linden

  Dat jagers zeggen we gaan gezellig jagen snap ik niet, ik kan nog geen spin dood maken.
  Maar mensen laten we wel wezen,
  dieren in een afgesloten gebied loslaten zonder natuurlijke vijanden is vragen om problemen, er komt nl. altijd een moment dat de populatie zo groot wordt dat er voedselschaarste ontstaat, de gevolgen heeft u gezien, dus laten we een gedeelte van de dieren slachten zodat de rest kan overleven.
  Het vlees van deze dieren zal ik met een gerust hart eten, want ik weet nl. dat deze dieren een vrij en onbekomert leven hebben gehad.

  P.S.
  De mensen denken dat ze veel slimmer zijn als dieren, maar de mensen hebben nog steeds oorlogen nodig om de eigen populatie een beetje in bedwang te houden.

 • no-profile-image

  ??

  Omdat de overheid een speciale status aan Staatsbosbeheer hebben gegeven, zie het antwoord wat ik kreeg van de AID, naardat ik dit eerder daar had aangekaart, waarom ze er niks aan deden:
  Bedankt voor uw bericht. Uw vraag over de Oostvaardersplassen is een terechte vraag. Echter is het zo dat er in Nederland 2 gebieden zijn uitgezonderd van de gangbare regelgeving, waaronder de Oostvaardersplassen. In dit gebied worden de dieren, waaronder ook de runderen, gezien als wild en niet als landbouwhuisdier.
  Derhalve hoeft men hier zich niet te conformeren aan de Regeling dierlijke bijproducten 2008. Meer informatie over de Oostvaardersplassen kunt u vinden op http://www.staatsbosbeheer.nl/
  Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

 • no-profile-image

  WakkereBoer

  Ik heb twee jaar geleden de AID gevraagd de zaak te onderzoeken en op te treden. Dat weigeren ze omdat volgens hen SBB zelf verantwoordelijk is voor het wel en wee.... Dit is juridisch gezien een bijzar antwoord. Kamerleden hebben het wel een beetje begrepen nadat ik ze gemaild heb maar naar mijn mening moet er nu stevig opgetreden worden. Dank Dierenartsen, eindelijk echte Wakkere Dierenvrienden. Sjoerd van Wakker Dier kwam ook niet in actie nadat ik hem een mail gezonden heb... Hypocriete man die Sjoerd....

 • no-profile-image

  Snoeper

  @Wakker Boer, Flevoland: wat dacht je van Thieme vorig jaar? Was er pertinent op tegen om ook maar een vinger uit te steken naar de (door 'dierenvrienden' veroorzaakte) ellende in de Oostvaardersplassen. Niet bijvoeren. Niet afschieten. Wel laten creperen. Helaas voor Thieme, maar is dus ook het spoor bijster.

Laad alle reacties (36)

Of registreer je om te kunnen reageren.