Home

Achtergrond

’Definitieve aanwijzing Natura-gebieden opschorten’

De definitieve aanwijzing van Natura 2000-gebieden moet worden opgeschort, zolang er geen duidelijke garanties zijn dat de landelijke stikstofaanpak juridisch houdbaar is.

Dat vindt VVD-Kamerlid Janneke Snijder-Hazelhoff. De Kamer debatteert vandaag met minister Gerda Verburg (LNV) over de zogeheten Programmatische aanpak stikstof (PAS).

Juristen hebben eerder in de Kamer vraagtekens geplaatst bij de juridische houdbaarheid van de PAS. Daarnaast is onduidelijk of er voldoende geld is om maatregelen die voortvloeien uit de PAS, zoals bedrijfsverplaatsingen of investeringen in technische oplossingen als luchtwassers, te kunnen bekostigen.

Het kabinet wil met de PAS zowel Natura 2000-gebieden beschermen als ondernemers in de nabijheid van die gebieden voldoende mogelijkheden geven om hun bedrijf te ontwikkelen.

Inzet is dat de totale stikstofneerslag op een gebied de komende jaren daalt, waarbij de emissieruimte voor stikstof wordt verdeeld over de sectoren landbouw, verkeer en industrie. De landbouw kan de uitstoot verminderen door technische maatregelen, zoals het plaatsen van luchtwassers of door te ’salderen’.

De PAS moet ondernemers bij Natura 2000-gebieden duidelijkheid verschaffen over de gevolgen van aanwijzing van gebieden voor de ontwikkelruimte van hun bedrijf. De tijd dringt daarbij, omdat de EU eist dat lidstaten vóór eind 2010 de gebieden definitief hebben aangewezen. Minister Verburg stelde eerder dat de uitgewerkte PAS er in april 2012 pas ligt.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.