Home

Achtergrond

Copa-Cogeca blij met hoofdlijnen zuivelbeleid

Copa-Cogeca kan zich in de meeste uitgelekte voorstellen van de Commissie betreffende het zuivelbeleid vinden.

De Europese landbouworganisatie onderschrijft vooral de maatregelen ter verbetering van de positie van de melkveehouders in de keten.

”We zijn blij met het feit dat de Commissie snel heeft gereageerd op de aanbevelingen van de High Level Group wat betreft het nemen van maatregelen voor de lange termijn in de zuivelsector”, zegt secretaris-generaal Pekka Pesonen van Copa-Cogeca. ”Het ontwerp-voorstel komt tegemoet aan onze oproep om de positie van boeren in de voedselketen te verbeteren, zodat zij een betere prijs voor hun product en een eerlijk inkomen krijgen.”

Het aanpassen van de mededingingsregels, zodat melkveehouders zich kunnen verenigen in producentenorganisaties, kan hier volgens de organisatie aan bijdragen. Zuivelcoöperaties zouden volgens Henri Brichart van Copa-Cogeca ook als producentenorganisaties moeten worden gezien.

Wel waarschuwt de landbouworganisatie er voor dat nieuw beleid niet moet leiden tot een extra administratieve last voor zowel melkveehouders als de zuivelverwerkers. Ook staan er volgens Copa-Cogeca open over marktregulering. Maatregelen zijn nodig om veehouders te beschermen tegen fluctuaties in de markt en een duurzame, competitieve Europese melksector garanderen.

Of registreer je om te kunnen reageren.