Home

Achtergrond 5 reacties

Brabant werkt met depositiebank ammoniak

De provincie Noord-Brabant werkt sinds begin september met een ammoniakdepositiebank.

De bank die wordt beheerd door ingenieursbureau Arcadis bevat alle gegevens over ammoniakdepositie van veehouderijen in Noord-Brabant.

In de bank wordt bijgehouden welke bedrijven stoppen en wat dat betekent voor de ammoniakdepositie. Veehouders die willen uitbreiden of verplaatsen kunnen via de bank de beschikking krijgen over depositierechten. Het sys­teem houdt rekening met alle randvoorwaarden die denkbaar zijn, zoals bijvoorbeeld de Natura 2000-gebieden. Het komt in wezen neer op een intern salderingssys­teem. Bedrijven die rechten nodig hebben, krijgen deze via de bank zonder financiële vergoeding.

Aan de basis van het systeem ligt een convenant tussen de provincie Brabant, de provincie Limburg, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, verschillende natuurbeschermingsorganisaties en de ZLTO. Hierin werden afspraken gemaakt over het terugdringen van de ammoniakdepositie.

Op 15 juli werd in Brabant de verordening Stikstof en Natura 2000 van kracht. De depositiebank is onderdeel van die verordening. De verordening stelt eisen aan de technische uitvoering van stallen om de ammoniakemissies te beperken.

De depositiebank is volgens beleidsambtenaar Edwin Wieman vooral ook bedoeld als hulpmiddel om de bedrijfsontwikkeling rond de Natura-2000 gebieden vlot te trekken. In navolging van Brabant wil ook de provincie Limburg aan de slag met de depositiebank.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gert

  Ik vind dat boeren zelf moeten bepalen aan wie ze depositie rechten gaan toekennen.
  Het feit dat een bedrijf depositierechten heeft geeft de ovetheid niet het recht om deze aan anderen toe te delen.
  Eigendom kan men niet zomaar afnemen.
  De bank zal ook openheid van zaken moeten geven hoeveel rechten iemand heeft.

 • no-profile-image

  bert

  weer kosten erbij.
  de grote kopen alles weg.
  met hun belasting construktie's

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  De LTO is vast weer enthousiast, Boerke. En dan te bedenken dat ammoniak een base is.....

 • no-profile-image

  boereke

  Had de zlto zich niet beter in kunnen zetten over de onzin van stikstof uitstoot??? En hoe moet het als er meer vraag is als aanbod??

 • no-profile-image

  intensief veehoudertje uit het zuidelijk

  waarom moeten er ammoniakrechten naar een uitbreider ;die niet voldoende verdient om deze met eigen of bankmidddelen kan verkrijgen?
  als dit zulke goede en rendabele bedrijven zijn; waarom moeten deze dan nog beter en rendabeler en groter worden?2cs.com

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.