Home

Achtergrond 422 x bekeken

Brabant werkt met depositiebank ammoniak

De provincie Noord-Brabant werkt sinds begin september met een ammoniakdepositiebank.

De bank die wordt beheerd door ingenieursbureau Arcadis bevat alle gegevens over ammoniakdepositie van veehouderijen in Noord-Brabant.

In de bank wordt bijgehouden welke bedrijven stoppen en wat dat betekent voor de ammoniakdepositie. Veehouders die willen uitbreiden of verplaatsen kunnen via de bank de beschikking krijgen over depositierechten. Het systeem houdt rekening met alle randvoorwaarden die denkbaar zijn, zoals bijvoorbeeld de Natura 2000-gebieden. Het komt in wezen neer op een intern salderingssysteem. Bedrijven die rechten nodig hebben, krijgen deze via de bank zonder financiële vergoeding.

Aan de basis van het systeem ligt een convenant tussen de provincie Brabant, de provincie Limburg, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, verschillende natuurbeschermingsorganisaties en de ZLTO. Hierin werden afspraken gemaakt over het terugdringen van de ammoniakdepositie.

Op 15 juli werd in Brabant de verordening Stikstof en Natura 2000 van kracht. De depositiebank is onderdeel van die verordening. De verordening stelt eisen aan de technische uitvoering van stallen om de ammoniakemissies te beperken.

De depositiebank is volgens beleidsambtenaar Edwin Wieman vooral ook bedoeld als hulpmiddel om de bedrijfsontwikkeling rond de Natura-2000 gebieden vlot te trekken. In navolging van Brabant wil ook de provincie Limburg aan de slag met de depositiebank.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.