Home

Achtergrond

Boerenlobby vooral nu van groot belang

Voor behoud van gronden en hun landschappelijke waarden, is een sterke boerenlobby bij het Europees Parlement van groot belang. Daarop wijst Florus Wijsenbeek, voormalig Europarlementariër voor de VVD.

De boodschap van de nieuwe regering rechtstreeks voor u: "Beheer vindt bij voorkeur langjarig plaats door agrariërs, andere particulieren en terreinbeherende organisaties die samenwerken om meer effectiviteit te bereiken."

Ik vind dat we hier vooral in het woord langjarig goud in handen hebben. Dat is nu precies waar de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) al jaren voor pleit en staat. Dat betekent dus ook dat we samen in Den Haag de boodschap moeten gaan verbreiden dat juist voor dat langjarige beheer, ook de mogelijkheden moeten worden geschapen met name in de fiscale vermogensrechtelijke overdracht. Wat dat betreft zitten we met het tweetal De Jager en Weekers op Financiën niet slecht.

Het kabinet gaat de voorbereiding voor de financiële perspectieven in de EU voor de periode vanaf 2013 ten aanzien van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) uit van een gelijk speelvelden de belangen van de Nederlandse agrofoodsector. Nederlandse ondernemers worden gestimuleerd om de marktoriëntatie, concurrentiekracht, innovatievermogen en duurzaamheid van de agrarische sector en het platteland te versterken.

Willen we, als BV Nederland, gedaan krijgen wat we graag willen, namelijk eerst en vooral een gelijk speelveld om de innovatieve, efficiënte en gespecialiseerde sectoren van het beleid de ruimte te geven, dan zullen we op andere terreinen – ik noem terloops het immigratiebeleid – niet al te hoge eisen kunnen stellen of van de toren moeten blazen.

Juist dan is het zaak een eigen tegengeluid in Brussel te laten horen. In de eerste plaats in het Europees Parlement. Tot voor kort was juist landbouw zo’n onderwerp waar het parlement alleen globaal een stem in het (begrotings)kapittel had, nu is het ook daar volwaardig medewetgever.

Om dus sectorspecifieke belangen naar behoren te kunnen verdedigen is een goede lobby bij het parlement van essentieel belang.
Er is veel te doen om uw doelstellingen van het behoud van een wezenlijk cultuurelement dat ons grond is, in stand te houden.

Dit zijn passages uit zijn onlangs gehouden rede bij de Federatie Particulier Grondbezit (FPG)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.