Home

Achtergrond 207 x bekeken

Biodiversiteit mag geen blinde vlek zijn

Tijdens de conferentie over biodiversiteit in het Japanse Nagoya moeten belangrijke stappen worden gezet, zegt Janez Potocnik, Europees Commissaris voor milieu.

Nagoya-top over biodiversiteit, die nog tot en met vrijdag 27 oktober duurt, moeten regeringen van over de hele wereld zichzelf serieus afvragen hoe men er achteraf op zal terugkijken. Als op een opnieuw niet nagekomen belofte? Of als op een keerpunt, het punt waarop de wereld werkelijk een andere weg is ingeslagen?

Het verlies aan biodiversiteit is een probleem dat nog steeds veel te weinig aandacht krijgt. De cijfers zijn angstaanjagend: de rijkdom aan gewervelde diersoorten is tussen 1970 en 2006 met bijna een derde afgenomen en uit VN-verslagen blijkt dat bijna een kwart van alle plantensoorten met uitsterven wordt bedreigd.

Tien jaar geleden hebben 192 partijen zich ertoe verbonden het verlies aan biodiversiteit in de wereld uiterlijk in 2010 af te remmen. Wij zijn deze verbintenis niet nagekomen en het probleem blijft een blinde vlek in het collectieve bewustzijn. De belangrijkste taak voor Nagoya is ervoor te zorgen dat de wereld eindelijk wordt doordrongen van het belang van deze verbintenis en de basis te leggen voor concrete maatregelen in de toekomst.

Het welslagen van de conferentie hang af van drie factoren:

Ten eerste moet er een doelstelling komen waar de wereld ook echt behoefte aan heeft. Wij weten allemaal dat de huidige snelheid waarmee de biodiversiteit verloren gaat onhoudbaar is: het is dan ook niet meer dan logisch dat wij ernaar moeten streven deze achteruitgang tot stilstand te brengen.

Ten tweede kan de mondiale biodiversiteit profiteren van een doeltreffende internationale regeling voor een gelijke toegang tot de voordelen van genetische hulpbronnen.

Ten derde moeten alle partijen voldoende wetenschappelijke, personele en financiële middelen ter beschikking stellen om de aangegane verbintenissen na te komen.

Ik hoop dat Nagoya op elk van deze drie punten een gunstig resultaat zal opleveren en ik sta ervoor in dat de EU al het mogelijke doet om dit te vergemakkelijken.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.