Home

Achtergrond

'Ambities duurzame energie handhaven'

De aandacht voor duurzame energie mag in de glastuinbouw niet verslappen nu de overheid ambities naar beneden bijstelt.

Dat zegt beleidsmedewerker Harry Groenewegen van LTO Glaskracht. De beoogde nieuwe regering van CDA en VVD moet wat hem betreft snel duidelijkheid verschaffen over de financiële middelen die ook na 2012 worden vrijgemaakt.

Voor de beoogde nieuwe regering zijn Europese doelen wat betreft duurzame energie voortaan leidend. Dat betekent 20 procent CO2 reductie en een marktaandeel voor duurzame energie van 14 procent in 2020. Eerder lagen de percentages op respectievelijk 30 en 20 procent. "Voor de tuinbouw is en blijft duurzame energie van essentieel belang", aldus Groenewegen.

Van het terugschroeven van ambities voor het programma Kas als Energiebron, waarvoor tot en met 2012 afspraken met de overheid zijn gemaakt, kan volgens Groenewegen dan ook geen sprake zijn. "De sector moet uit eigen belang minder afhankelijk worden van fossiele brandstof. Bovendien zien we als belangenorganisatie duurzame productie als marketinggereedschap voor de toekomst. Wat in het concept-regeerakkoord niet staat, is in hoeverre de MEI-regeling in stand blijft, en of de overheid zich financieel ook na 2012 bereid is verantwoordelijkheid mee te dragen."

Of registreer je om te kunnen reageren.