Home

Achtergrond 3 reacties

Alternatief Hedwige wil zwaargewichten

Het kabinet Rutte wijst ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder af. De Partij voor Zeeland is daar blij mee. In een open brief aan Rutte stelt de partij een commissie (met namen) voor om alternatieven te bekijken.

Geachte heer Rutte, wij – de Partij voor Zeeland (PvZ) – spreken onze voldoening en erkentelijkheid uit voor uw inspanningen om de kwestie ontpoldering Hedwigepolder opnieuw op de politieke agenda te krijgen.

Uit de betreffende passage in het regeerakkoord hebben wij begrepen dat thans verder gezocht zal worden naar een alternatief, waarbij het plan voor buitendijkse maatregelen van Waterschap Zeeuws-Vlaanderen opnieuw in beeld komt. U heeft er verder voor gekozen dat geen nieuwe besluiten tot ontpoldering worden genomen en bestaande plannen worden heroverwogen. Wij kunnen u verzekeren dat deze boodschap, na zoveel jaren van onzekerheid en teleurstelling, niet alleen bij de Partij voor Zeeland, maar bij een zeer groot deel van de Zeeuwse bevolking met grote blijdschap is ontvangen.

Wij allen kregen al enigszins nieuwe hoop, toen een ruime meerderheid in de Eerste Kamer op 22 juni een motie aannam, die het gebrek aan draagvlak onderschrijft en duidelijk aangeeft dat het buitendijks alternatief (Plan Waterschap Zeeuws-Vlaanderen) ”onvoldoende beargumenteerd is afgewezen”. Maar het is toch met name te danken aan de vasthoudendheid van uw VVD-fractie dat dit geweldige resultaat nu is bereikt. De PVV staat geheel aan uw zijde; dat is weliswaar ook het geval met het CDA, maar daar hebben we nog wel onze twijfels.

Feit is dat ontpoldering in uw regeerakkoord wordt afgewezen en gewerkt gaat worden aan een alternatief om te voorkomen dat die prachtige, vruchtbare Hedwigepolder aan de zee wordt teruggegeven en nog nieuwe ontpolderplannen worden ontwikkeld. Omdat dit geen eenvoudige opgave is, bepleit onze Statenfractie bij u om als eerste stap in het proces een begeleidingscommissie te formeren van en groep deskundigen, die heel diep in het ontpolderdossier zitten, veel onderzoek hebben gedaan, analyses gepubliceerd en vooral heel goed geluisterd hebben naar alle argumenten tegen ontpolderen in Zeeland. Te denken valt aan gerespecteerde insiders zoals ingenieur Lases, doctor De Kraker,professor emeritus Schijve, doctor Scheele en de ingenieurs Bijl en Provoost.

Johan Robesin, namens de Statenfractie Partij voor Zeeland

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Dr. Jansen

  Het niet ontpolderen is vooral een strategie om het uitdiepen weer verder te vertragen om op die manier de concurentie voor de haven van Rotterdam tegen te werken. Dat gaan onze zuiderburen niet fijn vinden. Opvallend dat de journalisten hier nog niet opgedoken zijn.

 • no-profile-image

  leon

  Ach als je moet compenseren voor het uitdiepen. Moet je ook compenseren voor het ontpolderen. Maar ja die regel heeft Link(s) Den Haag nog niet bedacht.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Ach welnee, het geld is gewoon op!

Of registreer je om te kunnen reageren.