Home

Achtergrond 1 reactie

Agrarisch natuurbeheer anders vormgeven

Het agrarisch natuurbeheer moet meer gerelateerd worden aan het omliggende landschap en veel minder gericht zijn op het behoud van bestaande soorten.

Bijzonder hoogleraar Geert de Snoo (agrarisch natuur- en landschapsbeheer) zei dat vandaag bij een minisymposium over agrarisch natuurbeheer.

Volgens De Snoo is gebleken dat de omgeving van groot belang is voor het succes van agrarisch natuurbeheer. "We moeten eerst naar het landschap kijken en dan pas waar je agrarisch natuurbeheer wilt inzetten." Bovendien is de huidige systematiek, waarbij boeren worden beloond voor de aanwezigheid van bepaalde soorten, niet toereikend, vindt hij. "Natuur is dynamisch en verandert. Als een soort verdwijnt hoeft dat niet te liggen aan de boer", aldus De Snoo.

Jos Roemaat van LTO Nederland zei op het symposium, dat het niet logisch is het Nederlandse agrarisch natuurbeheer mislukt te noemen, als in heel Europa de gruttostand achteruit loopt. Wouter van der Weijden van het adviesbureau CLM, die betrokken is bij de financiering van de bijzondere leerstoel agrarisch natuurbeheer in Wageningen, zegt dat het tijd wordt af te stappen van de terreur van het soorten tellen.

De Snoo zegt dat er gebieden in Nederland zijn, waar het agrarisch natuurbeheer nauwelijks effect zal hebben, omdat er te weinig landschapselementen zijn die de natuurontwikkeling ondersteunen. In andere gebieden is het volgens hem denkbaar dat de landbouw kan intensiveren, zonder dat de natuur daarmee schade zal worden gedaan. "We moeten ons wel realiseren, dat boeren voedsel moeten blijven produceren."

Eén reactie

  • no-profile-image

    koetje

    Nieuwe werkgever,nieuwe ideeën?De WUR huilt met alle winden mee.

Of registreer je om te kunnen reageren.