Home

Achtergrond 293 x bekeken

Aanwijzing Naturagebieden even opgeschort

De definitieve aanwijzing van Natura2000-gebieden wil minister Verburg overlaten aan haar opvolger als die uiterlijk eind volgende week is aangetreden.

Dat heeft de minister van LNV toegezegd aan de VVD in de Tweede Kamer. Kamerlid Janneke Snijder-Hazelhoff van die partij verzocht de minister geen Naturagebieden definitief aan te wijzen zolang onduidelijk is wat daarvan de consequentie is voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de aanpalende veebedrijven. De VVD kreeg voor het verzoek bijval van CDA en SGP.

Het ministerie ontwikkelt een Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) die het mogelijk moet maken dat bedrijven toch vergunning krijgen voor uitbreiding hoewel de ammoniakdepositie op het natuurgebied nog te hoog is. Over de juridische en praktische werkbaarheid van de PAS bleek vandaag in een overleg in de Tweede Kamer nog veel onduidelijk.

Het opschorten van de definitieve aanwijzing zou het mogelijk maken de ecologische doelstellingen en/of begrenzingen van gebieden zodanig te herzien dat ze minder kwetsbaar zijn voor verzuring. In haar reactie zei Verburg dat alle Natura2000-gebieden eind dit jaar op grond van EU-regels aangewezen moeten zijn. Ook vindt zij dat de niet stikstofgevoelige gebieden nu al wel kunnen worden aangewezen. Om de Kamer tegemoet te komen wil ze in ieder geval wachten op haar opvolger als die er volgende week is.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.