Home

Achtergrond

"Aanpak ledendemocratie Danish Crown ook op de schop"

De Deense varkenshoudersbond Danske Svineproducenter (LDS) juicht het besluit van de ledenraad om de commerciële activiteiten van Danish Crown onder te brengen in een vennootschap op aandelen toe.

“Een goede en belangrijke stap, waarmee nieuwe mogelijkheden worden geopend”, oordeelt LDS-voorzitter Morten Thomsen in een commentaar. Met de nieuwe mogelijkheden doelt hij op het aantrekken van nieuw eigen vermogen via de uitgifte van aandelen aan externe investeerders.

Hoe dat moet gebeuren is een kwestie die de bond echter vooralsnog in het midden wil laten. Volgens Thomsen zijn er drie opties, namelijk een gang naar de beurs, aandelenverkoop zonder een beroep op de beurs of een fusie met een internationale branchepartner. Los daarvan staat nog niet vast of er überhaupt extern eigen vermogen moet worden binnengehaald. “Als we het als varkenshouders zelf af kunnen moeten we dat doen. Het best is om een en ander nader te laten bekijken door een kleine werkgroep met mensen uit de concernleiding, de ledenraad en deskundigen van buiten het concern,” meent Thomsen.

De voorzitter is ook van mening is dat er behalve de herziening van de ondernemingsvorm ook een drastische herziening van de ledendemocratie nodig is. Met de huidige manier waarop de belangen van de leveranciers worden behartigd is hij namelijk ontevreden, ongeacht het feit dat het aandelenvennootschapsbesluit op zich als juist wordt beschouwd. “De ledenraad blijkt alles goed te keuren wat de concernleiding vindt dat hij moet doen. We moeten af van het principe van gelijke stemrechten voor iedereen en overstappen op stemrecht op basis van leverantiebewijzen, zodat het bedrijf voortaan wordt geleid door de professionele boeren.”

Of registreer je om te kunnen reageren.