Home

Achtergrond

Aanleg terpen in Overdiepse polder gegund

De aannemerscombinatie Van Oord, GMB Infra en Oldenkamp gaat de negen terpen aanleggen in het overloopgebied Overdiepse polder ten noorden van Waspik (Noord-Brabant).

Met het contract is ruim 30 miljoen euro gemoeid. Het waterschap Brabantse Delta heeft dat vandaag bekendgemaakt. In de Overdiepse polder wordt de bestaande dijk aan de Bergsche Maas verlaagd. Bij hoogwater kan water door de polder stromen. Om de 550 hectare polder geschikt te houden voor landbouw hebben de inwoners zelf het terpenplan bedacht. Bestaande boerderijen en agrarische bedrijfsgebouwen worden gesloopt en op de terpen bouwen boeren zelf hun nieuwe bedrijf.

De verwachting is dat de polder eens in de 25 jaar onder water komt te staan. Als de polder volloopt is de verlaging van het waterpeil merkbaar tot aan de stuw van Lith, 20 kilometer stroomopwaarts.

De aannemer begint direct met de voorbereidingen en het werk buiten begint in december. Vanaf de zomer van 2011 worden de terpen een voor een in gebruik genomen. Eind 2015 moet het werk zijn afgerond.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.