Home

Achtergrond 26 reacties

'Zuivelmarkt snel weer naar dieptepunt'

De zuivelmarkt koerst opnieuw, en veel sneller dan verwacht, op een laagtepunt af.

Dit is de mening van toonaangevende zuivelhandelaren. Boeren moet volgens hen rekening houden met een periode van weer dalende melkprijzen.

Te veel seinen staan momenteel op rood, geven velen van hen te kennen op een bijeenkomst in Brussel. De afzet van zowel volle- als mageremelkpoeder stagneert. Kopers leunen achterover en sluiten alleen nog maar contracten af voor de korte termijn. Dit in de wetenschap dat de productie van melk de komende maanden oploopt.

Daar komt nog bij dat vanaf mei zo’n 300.000 ton Europese interventiepoeder op de markt dreigt te komen. Ook komen er grote voorraden boter vrij, maar ook van dit product zijn de tekorten voorbij.

Voor weipoeder, dat nu nog steeds relatief hoog geprijsd is, gaat hetzelfde verhaal op. De vraag neemt af en de periode van tekorten ligt grotendeels achter de rug. Tenslotte komt ook de kaasmarkt weer steeds meer onder druk te staan.

De dollarkoers werkt op dit moment enigszins in het voordeel van de Europese exporteurs, maar dat is niet voldoende om de markt te redden, menen handelaren. Er is volgens hen meer nodig.

Import melkpoeder China

Het zou voor de zuivelmarkt zeer welkom zijn als China nog meer melkpoeder ging importeren dan het nu al doet. Ook zijn velen van mening dat de Europese Commissie haar steunregelingen weer in gereedheid moet brengen. Daar lijkt de Commissie vooralsnog echter weinig oren naar te hebben.

De kans dat China meer gaat importeren, is aanwezig, gezien de opleving van het aantal melamine-incidenten in dat land en de importhausse die volgde op het eerste melamineschandaal van goed een jaar geleden.

Aan de andere kant is helder dat China momenteel al heel veel buitenlandse melkpoeder invoert. Alleen in januari al importeert het naar schatting meer dan 40.000 ton, tot verdriet van de Chinese autoriteiten.

Lees ook Flink meer melkpoeder naar China

Laatste reacties

 • no-profile-image

  altijd

  Anne , Het aanbod dat maakt de melkveehouder maar al te graag kijk maar wat er voor het melkquota betaald word en Nederland is 1 van 3 landen welke structueel over het quota melkt m.a.w. het aanbod dat heeft men zelf in de hand de vraag niet

 • no-profile-image

  Sybren

  Willem heeft gelijk!!!! Het wordt weer hetzelfde spelletje zo. Meer produceren en exporteren en hopen China meer Europees poeder importeert, etc etc etc. Maar wat als de Chinese import wegvalt, dan staan wij weer mooi met de kloten voor het blok en zakt de prijs weer omdat het aanbod weer teveel is geworden!!!!!

 • no-profile-image

  Han

  Als ik de reacties les, kom ik tot de conclusie dat er 2 stromingen zijn; Door melken tot de plas overstroomt en Rustig aan liever minder met betere prijs. Ik denk dat de laatste meer kans geeft op Duurzame melkveehouderij. De eerst gaat uit van Hoe meer ik maak hoe goedkoper het wordt per eenheid. Dit idee heb ik al eens eerder duidelijk geraakt met het voorbeeld van de Russische wasmachine fabriek. >Hier had de directeur samen met het planbureua berekend, bij welke hoeveelheid machines per fabrieks eenheid de kosten het laagst waren. Dus deze target werd gesteld en gehaald. Gevolg wasmachines zo goed mogelijk en een magazijn, dat te klein was en om uitbreiding vroeg. Want er was eenvoudig geen markt.< Zie hier de gelijkenis van de plan economie en het vrije markt prinipe, ze leiden allebei naar een failliet systeem.

 • no-profile-image

  minder werk

  hoe vaak moet het nog gezegd worden,cree"r krapte, prijzen stijgen en ga dan niet gelijk als een dolle aan die spenen trekken maar gebruik je verstand

 • no-profile-image

  anne

  leerink, hoe kun je nu aanbod op vraag afstemmen als je niet eens weet hoe de vraag zich ontwikkeld. Want over 1 ding is het artikel wel duidelijk: niemand die dat weet.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Beste Jan, uit Duitsland. Het is jammer dat de grootste melkfabrieken van Duitsland en Nederland (Campina Duitsland, Friesland-Campina, Humana Milch-Union en Nordmilch), zoveel melkpoeder maken!!!... Daarmee maken zij zich afhankelijk van de Wereldmarkt. Gelukkig bent u een optimist, daarom zal het uiteindelijk wel meevallen. De Wereldeconomie trekt ook weer aan, dus wat kan ons gebeuren!!!... groetje's, piet.

 • no-profile-image

  willem

  Zolang er zoveel geld voor het melkquotum word betaald gaat het met de veehouders nog niet zo slecht.

 • no-profile-image

  anne

  Teun, ik kan je het antwoord wel geven. Dat is niet reeel. Hetgeen Jan,S beweert is bovendien onjuist. Die 22 landen praten wel met elkaar over ander beleid, maar zijn het onderling fundamenteel oneens. Lang niet al die landen bijv. zijn voor quotumkorting, niet vreemd als je weet dat bijvoorbeeld Italie en Polen daar heel anders in zitten. Die willen juist meer quotum (ongetwijfeld ten koste van NL)

 • no-profile-image

  Willem

  Ieder boer zou moeten weten dat je met 95% melk tegen een goede prijs, meer verdient dan met 100% tegen een slechte prijs.
  Zo simpel is het.

 • no-profile-image

  Teun

  Als je auto s met verlies moet verkopen dan zit er een ernstige fout in.GM verkoopt in America auto s met verlies. Dat doen ze om de fabriek draaiende te houden.Dat gaat tijdelijk wel goed,zeker nu met uitgebreide staats steun.-----Echter geen enkele autofabriek kan het zich veroorloven om meer te produceren dan de markt aan kan.....Maar de melveehouderij blijkbaar wel.Er is altijd wel het vangnet van de EU.Het gevolg is dan wel dat de markt niet werkt. Het gevolg daarvan is dat de boeren subsidie afhankelijk blijven...afhankelijk zijn, dat is toch niets voor boeren ??-----Verder is het wel interessant om de vergelijkijng met GM een nader te bekijken...er zijn verrassende overeenkomsten.....

 • no-profile-image

  Willem

  Dit minder produceren moet echter vanuit ver overheid of een andere overkoepelende instantie opgelegd worden aan de veehouders. Iedere veehouder wil immers zoveel mogelijk produceren en hoopt dat zijn buurman minder gaat produceren als het op vrijwillige basis moet.

 • no-profile-image

  Sybren

  Ik bedoelde te zeggen "ieder gewoon een beetje minder produceren"

 • no-profile-image

  Jan

  Hallo Piet, men zegt dat hoop doet leven .. en tsja de melk moet ergens heen, als er niet direct afzetmogelijkheden binnen de EU bestaan. Naar mijn mening is de zuivelmarkt niet onderweg naar een dieptepunt .. ik sluit niet uit dat prijzen dalen, echter niet naar de extreem lage niveaus van 2009. Markten zijn momenteel vrij stabiel, hetgeen voor handelaren slecht is .. een handelaar zei ooit 'ns " het zal me een rotzorg zijn of markten naar boven of beneden gaan, zolang markten in beweging zijn kan ik geld verdienen". Handelaren proberen markten altijd te beinvloeden en daarom mijn opmerking dat men datgene wat een handelaar zegt altijd met een korreltje zout dient te nemen.

 • no-profile-image

  jan

  Gelukkig zijn 22 lidstaten van mening dat het aanbod gereguleerd moet worden, om prijsval tegen te gaan. Voor het quotum is immers toch al betaald. De meeste boeren lopen qua arbeid en milieu tegen grenzen aan. Dus wat dat betreft hoop ik dat de regulering er blijft, zodat ons gezinsinkomen op peil blijft, zonder dat ik weer een miljoen moet bijfinancieren voor een nieuwe stal. Want het is nog maar de vraag of je daar ooit nog wat aan verdiend.

 • no-profile-image

  boer uit friesland

  We moeten gewoon met z,n allen minder gaan melken zodat er minder op de markt komt
  Hongerende mensen zijn bereid meer te betalen !

 • no-profile-image

  Leerink

  Lang leve de vrije markt, zie je wel dat dat niet werkt. Vraag en aanbod op elkaar afstemmen.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  "Niemand die dat weet", schrijft @Anne uit Fryslan. @Altijd de Zelfde schrijft, dat wij het aanbod, wel in de hand kunnen nemen. Ik neem aan u bedoelt gezamenlijk ?, de NMV of de Politiek of de LTO ???. Hoe ziet u een aanbod regulatie ?. Bij Voorbaat Dank, voor uw antwoord !!!...

 • no-profile-image

  Teun Tuinder

  Jan.Dat is een nobel streven. Echter is dat reëel? De economie wordt steeds meer open....globalisering. ------- Of denk jij dat allemaal niet zo een vaart zal lopen?

 • no-profile-image

  Willem

  Poeder exporteren naar landen met een lagere levens standaard kan alleen met behulp van veel subsidies. Is dus een onrendabele aktiviteit. Als 95% van onze melkprijs moet zakken om voor 5% een concurrerende prijs te krijgen ...
  Ik zie een autofabrikant niet al z'n auto's met verlies verkopen omdat hij er enkele kan exporteren. Alleen als hij de toeleveranciers met veel verlies kan laten draaien en de onderdelen te goedkoop in kan kopen (ligt daar een parallel met de melkindustrie en de melkveehouders ?!).

 • no-profile-image

  Teun Tuinder

  Zolang een boer denkt dat zijn buurmanboer zijn concurrent is zal dit domme mechanisme in stand blijven....Willem..Dat is nou feitelijke echte boerendomheid....

 • no-profile-image

  boerin

  Zolang overheden blijven interveneren direct of indirect, blijven verwerkers verwerken (overproduktie wordt toch wel opgepakt door overheid, geen risico's), en dus blijven producenten produceren. Deze cirkel dient doorbroken te worden. Dit proces zal pijn doen maar is onvermijdelijk.

 • no-profile-image

  Sybren

  Ik sluit mij aan bij Han. Als overheid niet interveent zal er ook op den duur weer overproductie zijn, ik denk alleen de banken zullen nu voorzichtiger zijn om kredieten te verstrekken aan boeren die willen uitbreiden, etc etc. Ieder gewoon een beetje produceren.
  GM ging juist onderuit door overproductie
  (ook Ford trouwens) want dealerships peulden uit van de nieuwe vehikels en omdat ze ze niet kwijt konden gaven ze korting ( 0% rente, cashback etc). It was just plain old greed!!!!!!!

 • no-profile-image

  Klaas

  Het vrezen voor de pijn doet soms meer pijn dan de pijn zelf!

 • no-profile-image

  willem

  Hoelang blijven we nog gewoon stom door dweilen met de kraan open. Flink doormelken. Europa koopt de voorraden wel op, en dan verbaasd zijn dat de voorraden een keer op de markt komen. Als er een markt is voor 97% van ons quotum dan moet iedere boer niet meer dan 97% produceren. Iedere staat of zelfs Brussel kan dat gemakkelijk aan alle boeren doorgeven. Iedere liter meer dan 97% betaalt superheffing. Zo weet iedereen waar die aan toe is en kan de markt zich naar een redelijk prijsniveau voor de boeren bewegen. In een overschotmarkt zijn de boeren per definitie de pineut voor wat de prijs aangaat

 • no-profile-image

  Jan

  Het betreft hier "handelaren", derhalve dienen deze voorspellingen met een korreltje zout te worden genomen. Feit is dat de handelaren zonder export subsidies geen of weinig kans hebben om te exporteren. De Commissie heeft aangegeven (voorlopig) niet bereid te zijn om subsidies te geven. Aangezien het merendeel van handelaren grotendeels afhankelijk is van export probeert men onrust in de markt te brengen om daarmee de prijzen voor melk poeders, boter etc. naar niveaus te krijgen,waarmee men dan zonder subsidies buiten de EU kan exporteren. De melk productie in Australie (-4 / -5 %) en Nieuw Zeeland (tot - 1 %) daalt ,tegen alle verwachtingen in, vanwege klimatologische omstandigheiden. De VS gaan er van uit dat de melk productie in 2010 met 1 % lager zal uitvallen dan in 2009 en de EU zal de melkproductie stagneren Al met al een relatief krap aanbod .. de vraag op de wereldmarkt ontwikkelt zich goed. Echter het valt te bezien of de wereldmarkt bereid is om meer te betalen voor EU product .. de Commissie heeft, naar mijn mening, te vroeg de subsidies op nul gezet. Vwb. de interventie voorraden heeft de Commissie duidelijk aangegeven deze niet op de markt te brengen indien deze nog niet stabiel is. Weliswaar komen er vanaf begin mei ca. 50.000 ton mmp en ca. 60.000 ton boter vrij onder het "clochard"-programma, dit hoeft niet perse markt-verstorend te werken. De resterende voorraden komen, onder normale omstandigheden, op z'n vroegst in het derde kwartaal vrij.

 • no-profile-image

  altijd

  Vooral doorgaan met melken en dan alvast gaan nadenken wie er nou weer de schuld krijgt van nde lage prijzen

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.