Home

Achtergrond 1 reactie

Zuid-Holland wil nieuw onderzoek naar glaslocaties

Het provinciebestuur van Zuid-Holland moet op zoek naar alternatieven voor compensatie van glastuinbouwgebieden.

De commissie Mobiliteit, Kennis en Economie geeft het bestuur daarvoor tot juni de tijd. Gezocht wordt naar kassen binnen en buiten de provincie.

Zuid-Holland zoekt naar nieuwe kassenlocaties omdat het areaal sinds 2002 is teruggelopen van 5.800 naar 5.400 hectare. Zonder compensatie zal in 2011 het areaal teruglopen tot 5.000 hectare.

In de commissievergadering vandaag bleek de maatschappelijke weerstand tegen glaslocaties in Oostflakkee en Kaag en Braassem te groot. Uit onderzoek van Royal Haskoning was juist gebleken dat deze locaties de beste optie waren. Daarin was ook rekenig gehouden met maatschappelijke acceptatie van de komst van nieuwe kassen.

De commissie draagt het bestuur op binnen de provinciegrenzen te zoeken naar uitbreiding van het glasareaal. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het aansluiten bij bestaande clusters.

Daarnaast moet worden onderzocht of ook buiten Zuid-Holland nieuwe kassen kunnen verrijzen. De uitkomsten van deze onderzoeken zullen in juni in de Statenvergadering worden besproken.

Administrator

Eén reactie

 • no-profile-image

  leen

  Hoe gestoord zijn ze nu eigenlijk hier ?????, lees verder:
  Speciale dienst voor leegstaande kassen0 reactiesTekstgrootte Gerelateerd:
  Bestaansrecht van AGF Groothandel bedreigd
  Paprika NL stelt nieuw management aan
  06 jan 2010 - PinC Agro, een dochteronderneming van Achmea, heeft een aparte dienst ontwikkeld waarbij ze zich richt op het waardebehoud van leegstaande kassen.

  Het bedrijf springt hiermee volgens accountmanager Heleen van Rijn in op het toenemende aantal leegstaande kassen. “Dat kan zijn door een faillissement, doordat een teler vrijwillig zijn bedrijf stopt of doordat een teler de kas tijdelijk niet gebruikt.” Het onderhoud aan leegstaande kassen blijft volgens het bedrijf belangrijk omdat er anders waarde-achteruitgang plaatsvindt of de eigenaren minder goed verzekerd zijn.

  Nieuwe dienst
  Het bedrijf heeft in haar dienstenpakket al een hele tijd het Continuïteit Management Systeem waarmee glastuinbouwbedrijven die in bedrijf zijn bijvoorbeeld het onderhoud van installaties regelen. Daarbij geeft Pinc Agro dan preventieadvies. Echter, omdat er de afgelopen tijd steeds meer glastuinbouwbedrijven en bedrijfsgebouwen komen die leeg liggen, gaat het bedrijf nu ook aan deze eigenaren zo’n soort dienst aanbieden. “Zo adviseren we telers - of een bank als het een failliet glastuinbouwbedrijf betreft - hoe zij de waarde van de kas, gebouwen en apparatuur kunnen behouden en risico’s op schade kunnen beperken”, zegt Heleen van Rijn, accountmanager bij het bedrijf.

  Nulmeting en vervolg
  PinC Agro start binnenkort met de dienst waarbij zij bij vijf glastuinbouwbedrijven die leeg staan een nulmeting uitvoert. Op basis daarvan wordt een onderhoudsplan opgesteld en een preventieadvies gegeven. “Er kunnen zaken in staan als het geregeld controleren op kapotte ruiten, het blijven stoken in de winter om schade door sneeuwdruk te voorkomen en het voldoen aan onderhoudsbeurten aan apparatuur.” Deze kunnen zelf door de teler worden opgepakt, maar ook door PinC Agro.

  Bron: gfactueel.nl – Auteur: Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.