Home

Achtergrond

Week 3: kuikenmarkt onzeker

Als er deze week een credo voor de markt van kuikenvlees zou moeten gelden dan zou dat zeer waarschijnlijk luiden: redelijk in evenwicht, maar ook enige onzekerheid richting komende weken. Het aanbod is wel wat ruimer dan vorige week, maar zeker niet al te groot en dat geldt voor zowel de Nederlandse productie als voor die van andere EU lidstaten.

Positief is, dat de vraag naar verse kuikendelen over het algemeen niet slecht oogt. De prijzen van filet zijn de laatste tijd wat opgelopen en dat geldt voor meerdere verse kuikendelen. De minder positieve zaken lijken zich echter op dit moment vooral bij de bevroren kuikendelen voor te doen.

De interesse naar bevroren kuikendelen, zoals bijvoorbeeld bouten, valt wat tegen. De vraag vanuit Oost Europese landen is er wel, maar de hoeveelheden zijn wat minder groot en men heeft wat moeite de prijzen vast te houden. Dit lijkt meerdere oorzaken te hebben.

Consumenten in die landen houden na de dure kerstdagen nu duidelijk de hand op de knip en het weer zit daar ook niet echt mee. Er zijn regio’s waar het behoorlijk koud is en waar grote hoeveelheden sneeuw zijn gevallen. Dat heeft invloed op de consumptie in het algemeen en zeker ook op die van pluimveevlees producten.

Voor het merendeel hebben deze omstandigheden nog geen gevolgen voor de prijs van kuikenbouten, want men weet deze nog te handhaven op ongeveer € 0,90 a € 1,00/kg. Daarmee ligt de prijs weliswaar wat hoger dan in december 2009, maar vergeleken met januari 2009, toen de prijs zo rond de € 1,20/kg lag, komt men toch duidelijk wat tekort.

Voor wat betreft de vraag vanuit het Verenigd Koninkrijk geldt ook zeker dat die de laatste weken sterk beïnvloed werd door het slechte weer. Ook daar heersten extreme weersomstandigheden en ook daar heeft dat effecten op vraag en consumptie.

Dat zou de komende tijd weer kunnen leiden tot wat grotere voorraadvorming en er komt uiteraard nu wel het één en ander bij, maar extreem grote hoeveelheden worden er op dit moment nog niet ingevroren.

Voor het overige zijn slachters en handelaren nog redelijk tevreden, want de interesse naar verse kuikendelen stemt dus tot tevredenheid. Het lijkt erop dat de EU kuikenmesters gezien het huidige aanbod de opzet dus wat beperken en dat lijkt de sector nu net nodig te hebben, want op een toenemend aanbod zit de markt op dit moment niet echt te wachten.

Dit artikel begon met te melden, dat er toch ook enige onzekerheid heerste ten aanzien van de komende weken. Dit geldt dan vooral voor het aanbod voor de komende maand, want een aantal slachterijen zal er niet van staan te kijken als de productie toch weer wat gaat oplopen. Vooral Belgische mesters die aanvankelijk duidelijk minder dieren hebben opgezet lijken nu juist weer meer dieren op te zetten en verwacht mag worden dat het aanbod vanuit onze zuiderburen de komende tijd weer wat gaat oplopen.

De kuikenmesters kampten de laatste tijd, gezien het bijzonder koude weer, met behoorlijk oplopende stookkosten en wat dat betreft was het maar goed dat de levendprijzen de afgelopen periode wat in de lift zaten. Deze zijn eigenlijk al vanaf medio november 2009 voortdurend opgelopen, waarbij wel aangetekend moet worden dat de prijs begin november op een bijzonder laag peil stond.

Deze week zijn de “vrije” prijzen voor lichte en zware kuikens op gemiddeld € 0,88/kg gestabiliseerd en dat geeft al aan dat er wat onzekerheid bestaat richting de komende week. De basiscontractprijs stabiliseerde op € 0,665/kg.

(Bron PVE)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.