Home

Achtergrond

Week 3: eierprijzen stijgen

De markt van eieren blijft behoorlijk vriendelijk van toon. De vraag vanuit Nederland, Duitsland en veel andere landen blijft op een hoog peil liggen en dat heeft gevolgen voor de eierprijzen, want die lopen weer verder op.

De huidige situatie op de eiermarkt wordt zoals bekend vooral veroorzaakt vanwege de omschakeling in Duitsland. In dat licht bezien is het interessant te melden, dat het Duitse statistische Bureau “EMA” recentelijk weer wat nieuwe cijfers m.b.t. productieverwachtingen van eieren in Duitsland publiceerde. Hieruit blijkt dat de productie van eieren in januari, februari en maart nog duidelijk onder het peil van dezelfde maanden van 2009 uit zal komen.

Men rekent erop dat de productie pas vanaf april van dit jaar groeicijfers zal laten zien, maar dat zal nog niet beteken dat de importbehoefte zal gaan afnemen. Duitsland had in 2008 een zelfvoorzieningsgraad van 67%, maar dat betrof destijds nog wel kooi en scharreleieren. Dit percentage zal in 2009 eerder gedaald dan opgelopen zijn en als dat al gaat lukken, dan zal dat zeker tot ver in 2010 gaan duren voordat men een percentage van 67% voor enkel scharreleieren zal halen.

Terug naar het huidige marktbeeld, kan gemeld worden dat men over het huidige aanbod van eieren wat wisselend denkt. Een aantal pakstations ervaren het huidige aanbod als erg krap, maar anderen vonden dat nog wel meevallen. Feit is, dat de vraag naar scharreleieren bijzonder goed is en daardoor zou de lopende productie maar net bij de vraag aansluiten.

Ook kooieieren zouden nu wat minder ruim beschikbaar zijn en dat wordt veroorzaakt door de wat aantrekkende vraag van de ververijen en industrie. De eiproductenindustrie blijft wel wat terughoudend, want men heeft duidelijk steeds meer problemen om de stijgende prijzen terug te verdienen in de afzet van verwerkte producten.

Al met al, een tamelijk vriendelijk marktbeeld.

(Bron PPE)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.