Home

Achtergrond

Week 1: kuikenmarkt licht positief

De situatie op de markt van kuikenvlees oogt op dit moment volgens slachterijen en handelaren wat positiever dan begin december. Kort voor de Kerst nam de vraag duidelijk toe en zat ook de afzet van bevroren kuikendelen voor levering Oost Europese landen weer wat in de lift.

Dit had tot gevolg dat het dieptepunt bij de prijzen van bevroren kuikenbouten bereikt was en omgezet werd in een meer opwaartse tendens. Voor de kuikenbouten meldde men aanvankelijk begin van de maand december, prijzen variërend van € 0,70 - € 0,80/kg. Kort voor de Kerstdagen keerde het tij, want de vraag nam dus toe en dat vertaalde zich in boutenprijzen die weer richting de € 0,85 - € 0,95/kg kropen.

Ook voor wat betreft de vers vraag, overheersten kort voor de Kerst positieve tendensen, want deze stemde eveneens tot tevredenheid. Uiteraard neemt de vraag na de Kerst en Oud en Nieuwjaar vanwege een zekere verzadiging altijd wat af, maar desondanks is men niet echt ontevreden, want de eerste week van 2010 lijken de positieve tendensen toch te overheersen.

Dit is niet enkel het gevolg van de wat verbeterde afzet, maar vooral ook vanwege het huidige aanbod, dat volgens een aantal slachterijen zeker niet al te groot van omvang zou zijn. Aanvankelijk werd medio december gevreesd dat het aanbod begin januari weer verder zou kunnen oplopen, maar dat lijkt volgens ingewijden dus mee te vallen. Het aanbod zou niet enkel vanuit Nederland wat gematigd zijn, maar vooral ook Belgische mesters zouden flink minder dieren hebben opgezet.

De meest recente PVE opzetcijfers zijn van november 2009 en alhoewel deze nog wel voorlopig zijn, leek te opzet toen mee te vallen. De opzet van vleeskuikens lag toen 5% onder de opzet van oktober en dat zou betekenen dat de aanvoer bij slachterijen eind december, begin januari ook zo’n 5% onder die van eind november begin december 2009 lag. Allemaal wel voorlopig en erg theoretisch, maar de cijfers bevestigen wel hoe men op dit moment over het aanbod denkt. Als gevolg van de huidige marktontwikkelingen zou er daardoor weer wat minder product worden ingevroren

De ontwikkeling van de kuikenprijzen geeft ook aan dat de markt weer wat positiever oogt. De vrije prijzen voor lichte en zware kuikens zijn deze week met € 0,04/kg naar boven bijgesteld tot € 0,83/kg. De basiscontractprijs stabiliseerde echter op € 0,66/kg.

(Bron PVE)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.