Home

Achtergrond 12 reacties

Waterschapslasten stijgen sterker dan inflatie

De waterschapslasten stijgen komend jaar ruim drie tot vier keer de inflatie.

De gemiddelde ingezetenenheffing stijgt dit jaar met 2,57 euro tot 62,63 euro, een verhoging van 4,3 procent. De gemiddelde zuiveringsheffing voor een meerpersoonshuishouden stijgt met ruim 5 euro tot 154 euro, plus 3,4 procent). Beide stijgingen liggen ruim boven de inflatie van circa 1 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van het COELO (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden), een onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Er is nog niet bekend hoe die lasten verdeeld worden over de categorieën gebouwd en ongebouwd. Boeren zijn ingedeeld in de laatste categorie, samen met infrastructuur. Dat is het gevolg van een wijziging van het waterschapsbesluit, waardoor boeren beduidend meer zijn gaan betalen dan voorheen.

Op dit moment loopt een onderzoek van staatssecretaris Tineke Huizinga (waterstaat) over de waterschapslasten. Onder meer LTO heeft felle kritiek op de nieuwe lastenverdeling. Volgens LTO betalen land- en tuinbouw jaarlijks 300 miljoen euro teveel aan het waterschap. Ook een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft kritiek op de verdeling van de lasten. De uitslag van het onderzoek wordt eind deze maand verwacht.

Kelly Lubbers

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Kirsten

  Wordt nog veel meer, het zijn na de verkiezingen complete natuur/milieuorganisaties geworden ipv waterschappen. Smijten met geld voor natuur en milieu, het wordt tijd voor een degelijk bestuur. (Zolang er boeren aan het bestuur staan bij o.a. banken, waterschappen etc. wordt er zuinig omgegaan met geld, sinds die eruit zijn wordt er met geld gesmeten.)

 • no-profile-image

  melkveehouder

  De categorieindeling is enkel een slinkse wijze om op een juridisch verantwoorde manier te tackelen dat een belastingheffing (voor de landbouw) nooit meer mag bedragen dan de toe te rekenen kosten. De waterschappen hebben het reguliere onderhoud vervangen door ecologisch beheer. Dit betekent geen of zeer weinig onderhoud aan de watergangen. Normaliter zou hier ook de waterschapsheffing (neerwaarts) op aangepast moeten worden. Om dit te omzeilen heeft men gekozen voor een catergorieindeling omdat infra zorgt voor (steeds) hogere kosten door nieuw aan te leggen, en te onderhouden, waterafvoersystemen c.q. rioleringen.
  Door landbouw (met inmiddels lagere kosten door weinig tot geen onderhoud aan de watergangen onder het mom van natuurbescherming) en infra in dezelfde categorie in te delen creëert men de einduitkomst dat de gemaakte kosten toe te rekenen zijn aan deze categorie, en er van disproportionele kostendtoedeling geen sprake is. Nu trias politicas in Nederland op sterven na dood is bij de sector Bestuursrecht (zoals vaker door hoogleraar bestuursrecht mr. Twan Tak aangegeven) valt het niet mee dit onrecht te bestrijden.

 • no-profile-image

  nn

  Niet bebouwde landbouwgrond is instaat regenwater te bufferen. De daar op groeiende gewassen zijn instaat regenwater te verdampen. Infrastructuur en bebouwing zijn dit niet deze dumpen de regen rechtstreeks op het oppervlakte water en dit veroorzaakt ook de problemen. Het lijkt mijn logisch dat de baatbelasting op landbouwgronden 0 moet zijn immers er word niets verdiend en de prijzen van de landbouw gaan al 50 jaar niet met de inflatie mee omhoog. Al het verharde oppervlak is onnatuurlijke vervuiling en mag betalen

 • no-profile-image

  gert

  De waterschappen gaan ook steeds meer natuur aanleggen omdat de burger dat graag wil,laat de burger daar dan maar voor betalen

 • no-profile-image

  ? natuur ? boer

  Logisch, door fouten, in de begroting. Door dezelfde mentaliteit als bij andere instellingen. Potje moet zoVol mogelijk en zoLeeg mogelijk tegelijk.
  Vorig jaar zich rijk gerekend in de ?AgrarischE? natuurgebieden?? Verkeerde tarieven -be-rekenen en dat ook meenemen in de begroting ... hmm en dan de boer de fouten in de schoenen schuiven? Ervaringen hier?

 • no-profile-image

  Kritische lezer

  Dat kan ook Kirsten, want de rekening wordt zonder blikken of blozen bij de boeren neergelegd. Wat zal het ze straks tegenvallen als alle boeren zijn weggepest en wat zullen de kosten stijgen voor de burgers.

 • no-profile-image

  hans

  Dat verbaast ons niet dat die prijzen omhoog moeten wat lopen en rijden-met luxe autos- daar veel mensen die heel de dag niets uitvoeren

 • no-profile-image

  dirk

  Ja lto lekker kletsen over de verhogingen Maar effe terzake door wie werden de waterschappen bestuurd Ik dacht door bestuurders van jullie eigen huize lto en wat ga je daar aan doen Want je kunt wel van deze opmerkingen maken maar ga maar na wie er van de bestuurders tegen vehogingen stemden Die ervoor stemden verwijder die die dan per direct want dat gaat niet gelijk met wat lto hier roept En ga daar dan direct mee aan de gang Bij de bron aanpakken

 • no-profile-image

  gerrie

  Opheffen die waterschappen en wel meteen, nu. Zitten overigens van allerlei sectoren graaiers in het bestuur. Zo ken ik er toevallig een die in de donkere uurtjes zelf stront aan het lozen was. Zelf gezien. Boefje. Is overigens wel biologische stront.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Jazeker Nol, we pikken wel degelijk alles. Sterker nog: we zijn een ideaal slachtoffer.

 • no-profile-image

  Bruke

  Er wordt ook door de waterschappen steeds meer aan de natuur overgelaten waardoor het onderhoud verminderd, hoe kan het dan zo zijn dat de kosten stijgen? Deze bestuurslaag is overbodig en dient derhalve geschrapt te worden.
  Zakkenvullers zijn niet nodig en zeker niet gewenst.

 • no-profile-image

  Nol

  Dit kan er ook nog wel bij! Net nog 42% pachtverhoging gekregen. Ze denken zeker dat we alles maar gaan pikken. Maar onze tolerantie wordt steeds minder. Het was te verwachten dat dit ging gebeuren nadat politieke partijen zonder verstand van zaken zich in de besturen gemengd hebben.
  Het wordt tijd dat we voor ons zelf opkomen.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.