Home

Achtergrond 1 reactie

Vooral veenweidegebied is kwetsbaar

Vooral boeren in de veenweidegebieden in Friesland, Noord- en Zuid-Holland en in delen van Groningen zouden in de toekomst in aanmerking komen voor Europese steun aan minder voor landbouw geschikte gebieden.

Dat blijkt uit een onderzoek dat instituut Alterra heeft uitgevoerd voor het ministerie van LNV. Dat stuurt de resultaten nog deze maand op naar Brussel.

De Europese Commissie wil scherper afbakenen welke gebieden steun verdienen. Ze wil daarbij uitsluitend uitgaan van acht criteria rond bodem en klimaat. Veel lidstaten gebruiken nu ook sociaal-economische factoren. De nieuwe regeling moet in 2014 ingaan.

Boeren in gemeenten waarvan tweederde van het landbouwareaal aan minstens één van de acht criteria voldoet, kunnen volgens Brussel steun krijgen. In Nederland zou het gaan om 109 gemeenten, aldus Alterra. Naast genoemde gebieden betreft het ook delen van Noord-Limburg en de Veluwe en enkele Waddeneilanden.

Minister Gerda Verburg is het eens met de lijn van de Commissie. Verburg vindt dat alle Europese inkomenstoeslagen op termijn moeten gaan naar boeren in kwetsbare gebieden – hoewel zij dat ruimer definieert dan 'handicapgebieden' - en naar boeren die aan landschapsbeheer doen.

Momenteel valt in Nederland 233.000 hectare onder de huidige steunregeling. De steun bedraagt thans 94 euro per hectare per jaar.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Natura 2000

    Naar mijn mening vallen daar ook de Natura 2000 gebieden en de EHS onder.

Of registreer je om te kunnen reageren.